Πορεία 20 χρόνων

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ…

…από το 1996 δραστηριοποιούμαστε σταθερά στο χώρο των περιβαλλοντικών εφαρμογών σε όλη την Ελλάδα. Με κύριο αντικείμενο την υλοποίηση καινοτόμων έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, εξελισσόμαστε συνεχώς και συνδιαμορφώνουμε το μέλλον του συγκεκριμένου αντικειμένου. Επενδύοντας στην εφαρμοσμένη έρευνα, αξιοποιώντας  τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, αναπτύσσουμε πρωτοποριακές λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που άπτονται στην δημόσια υγεία, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στο περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν πλέον των 5 επιστημόνων κατόχων διδακτορικού τίτλου, 5 Αναλυτών δεδομένων/μηχανικών πληροφορικής,20 Υπευθύνων έργων και 150 τεχνικών εφαρμογών πεδίου σε όλη την επικράτεια.  Η εταιρική δομή περιλαμβάνει: 

 • Διοίκηση και οικονομική διαχείριση της εταιρείας, με τα αντίστοιχα υποστηρικτικά τμήματα και εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Τμήμα καταπολέμησης κουνουπιών υπεύθυνο για την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.
 • Τμήμα γεωργίας ακριβείας που ερευνά και ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες στον σύγχρονο Έλληνα αγρότη.
 • Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που έχει την ευθύνη υλοποίησης των  ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Ομάδα τεχνικής υποστήριξης υλικοτεχνικού εξοπλισμού (logistics).
 • Ομάδα ανάλυσης δεδομένων, με επιστήμονες εξειδικευμένους στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τη χρήση προβλεπτικών μοντέλων και την τεχνητή νοημοσύνη, με την αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
 • Ομάδα drones εξειδικευμένη στις από αέρος ψεκαστικές εφαρμογές, και σε δράσεις απεικόνισης και χαρτογράφησης.

Η κοινωνική μας προσφορά…

 

Με την υλοποίηση των έργων μας είμαστε περήφανοι για το θετικό αντίκτυπο της εταιρίας μας στους ακόλουθους τομείς:

 • της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας, την οποία προσεγγίζουμε με ιδιαίτερο επαγγελματισμό 
 • της προστασίας του Περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προώθηση αειφόρων πρακτικών 
 • της καλλιέργειας της κουλτούρας της “κοινωνίας των πολιτών” μέσω της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της εν γένει συμμετοχής του πολίτη στα ζητήματα που αφορούν τα έργα που υλοποιούμε (citizen science- βλ. εφαρμογή Mosquito Vision)
 • της δημόσιας διοίκησης, καθώς συνεισφέρουμε στην ανάδειξη των έργων καταπολέμησης κουνουπιών και αντίστοιχα στην κατάρτιση των δημόσιων λειτουργών 
 • της εθνικής Οικονομίας, στην οποία συνεισφέρουμε με την προστασία του τουριστικού προϊόντος και της φήμης της χώρας καθώς και με την απορροφησιμότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων    
 • της τοπικής Οικονομίας καθώς συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 100 προμηθευτές και 30 εξωτερικούς συνεργάτες
 • της κοινωνίας με την απασχόληση πλέον των 150 εργαζομένων επιστημόνων και τεχνικών καθώς και με την βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών 
 • της τεχνολογική αναβάθμιση του αντικειμένου της καταπολέμησης κουνουπιών, (από το 2008 για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόσαμε ηλεκτρονική παρακολούθηση στα έργα διαχείρισης παρασίτων ενώ από το 2021 λειτουργεί ενιαία ανοιχτή πλατφόρμα όλων των δεδομένων υλοποίησης των εκτελούμενων περιφερειακών έργων καταπολέμησης κουνουπιών)

Ιστορική ανάδρομη

2022
2022
2022

Στην Οικοανάπτυξη σήμερα υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια τη δημοσιοποίηση της απονομής του βραβείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύστημα EarlY WArning για ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια – EYWA. Η Οικοανάπτυξη συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στην λειτουργία του EYWA και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις υπηρεσίες που αυτό παρέχει στους τελικούς χρήστες. Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη τιμή καθώς το βραβείο αυτό επισφραγίζει την τεχνολογική και επιστημονική μας εξέλιξη την τελευταία πενταετία.

2021
2021

Από το 2021 ενσωματώνουμε τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσουμε σε επίπεδο καλής πρακτικής σε όλα μας τα έργα, είτε αυτά αφορούν στην καταπολέμηση κουνουπιών, είτε στη γεωργία ακριβείας ή στα έργα αγρο-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.   Είμαστε πλέον σε θέση να επιδεικνύουμε σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και υψηλές ταχύτητες λήψης αποφάσεων παρέμβασης που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές. 

2018
2018
2018

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Ευρώπη για την αναδιοργάνωση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στη Σερβία. Μετά από πολυήμερη εργασία πεδίου συντάσσεται σχετική τεχνική έκθεση.   Συμβάλλουμε επίσης με τις δράσεις και την εμπειρία μας στη συγγραφή του manual του Π.Ο.Υ, που εκδόθηκε το 2019, με τίτλο «Manual on prevention of establishment and control of mosquitoes of public health importance in the WHO European Region».

2017
2017

Από το 2017 η εταιρία επενδύει σταθερά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση τόσο με την ηλεκτρονική καταχώρηση των πολύτιμων χρονοσειρών δεδομένων πεδίου όσο και με την ανάλυσή τους σε δεύτερο χρόνο και σε συνδυασμό με δεδομένα παρατήρησης γης ( Earth Observation) και τεχνολογιών μηχανικής εκμάθησης (machine learning) & τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) για την ανάπτυξη της ψηφιακής εργαλειοθήκης της εταιρίας.

2014
2014

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 19ου συνεδρίου της E-SOVE (European Society of Vector Ecology) στο συνεδριακό κέντρο του Makedonia Palace Hotel, ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κ. Σπύρος Μουρελάτος αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου στην EMCA (European Mosquito Control Association).  Η Οικοανάπτυξη αποκτά ιδιαίτερο βάρος και υπόσταση, με διεθνή  πλέον παρουσία και σε μεγάλο βαθμό με διαμορφωτικό ρόλο (policy maker) στο χώρο της καταπολέμησης κουνουπιών.  

2013
2013

Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της τηλεπισκόπησης, με την ανάπτυξη  πιλοτικού διαγνωστικού συστήματος  προσυμπτωματικής αποτύπωσης προσβολών ασθενειών σε επιλεγμένες καλλιέργειες. Το σύστημα βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφοδιασμένων με οπτικούς, πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες μπορεί να αποδώσει χωρικά εντοπισμένες πληροφορίες σε επίπεδο αγρού, καλλιεργητικής ζώνης ή και φυτού. Τα επόμενα έτη διαμορφώνουμε πιλοτική και εν συνεχεία εμπορική παροχή υπηρεσιών Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) σε ορυζοκαλλιέργειες και όχι μόνο, με ταυτόχρονη αύξηση της εξωστρέφειας στον τομέα με τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και συνέδρια του χώρου.

2012
2012

Από το 2012 η εταιρία υλοποιεί τα μεγαλύτερα έργα καταπολέμησης επικίνδυνων διαβιβαστών στην Ελλάδα (Μακεδονία, Πελοπόννησος) συμμετέχοντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στη γενικότερη προσπάθεια λειτουργίας "υγειονομικών ασπίδων" που επιχειρούν να δημιουργήσουν κρατικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από διαβιβαστές ασθενειών (κουνούπια, ψύλλους κ.α). Με αρχή το 1ο διετές Περιφερειακό έργο στην ΑΜΘ, τα επόμενα χρόνια προχωράμε στην υλοποίηση πολυετών  έργων σε Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου κλπ. με εκπαίδευση, και εγκατάσταση τοπικών ομάδων έργου σε κάθε περιοχή.

2011
2011
2011

Μας ανατίθεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ η μελέτη “Ορθολογική διαχείριση κουνουπιών στην Ελλάδα” για τις ανάγκες της οποίας προχωρούμε για πρώτη φορά στην οικολογική  χαρτογράφηση και  αξιολόγηση των περισσότερων υγροτόπων της χώρας, με ταυτόχρονη εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής επιτήρησης για τα κουνούπια. Παράλληλα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε  τοπική έξαρση κρουσμάτων ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα

2010
2010

Η χρονιά αυτή αποτελεί πραγματικό ορόσημο στην πορεία της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ καθώς καλούμαστε να συμβάλλουμε καθοριστικά με την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας στην αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου (ασθένειας που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών)στην Κεντρική Μακεδονία. Η ασθένεια αυτή θα λήξει το 2010 με 35 θανάτους και 262 κρούσματα και θα συνεχίσει απασχολεί τη δημόσια Υγεία τα επόμενα έτη. Πλέον, η πλειοψηφία των ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών της χώρας περιλαμβάνει εξειδικευμένες δράσεις κατά του Ι.Δ.Ν.

2007-2008
2007-2008

Για πρώτη φορά διαβαίνουμε τα σύνορα της Ελλάδας και υλοποιούμε διετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών στην τουριστική περιοχή της Comporta της Πορτογαλίας και συγκεκριμένα στην παραλιακή ζώνη της,  που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 125.000 στρέμματα υγροτοπικών συστημάτων και ορυζοκαλλιέργειας. Το έργο χρηματοδοτείται από την εταιρία Herdade da Comporta και υλοποιείται σε δύο στάδια:  το 2007 εκπονείται  η μελέτη εφαρμογής  και το 2008 διενεργούνται οι πιλοτικές εφαρμογές προνυμφοκτονίας με αεροψεκασμό . 

2003 – 2004
2003 - 2004

μετά την επιτυχή μας ανταπόκριση το 2003 στην προστασία της Συνόδου Κορυφής στο Porto Carras Grand Resort,  συμβάλλουμε τη χρονιά τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας στο μεγάλο στοίχημα της “καλύτερης Ολυμπιάδας”, αναλαμβάνοντας και εκτελώντας με επιτυχία στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών, κουνουπιών και άλλων διαβιβαστών ασθενειών.

2001
2001
2001

 η “ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ” όπως πλέον έχει μετονομαστεί εισέρχεται στο χώρο της καταπολέμησης παρασίτων σε κατοικημένους χώρους και με τις διεθνούς επιπέδου υπηρεσίες της καταλαμβάνει αμέσως κυρίαρχο ρόλο. Ο τομέας αυτός γνωρίζει διαρκή ανάπτυξη για μία δεκαετία καλύπτοντας τις ανάγκες των μισών νοσηλευτικών δομών της χώρας, το σύνολο των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της Β. Ελλάδος και μεγάλο αριθμό πελατών του ιδιωτικού τομέα και της βιομηχανίας τροφίμων.

1998 -1999
1998 -1999
1998 -1999

επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας ώστε τα έργα μας να περιλαμβάνουν όλους τους ορυζώνες της Ελλάδας (περιοχές  Σερρών και της Λαμίας), και εκδίδουμε το 1ο τεύχος του περιοδικού “το Δήγμα”. Το επόμενο έτος (1999) αναλαμβάνουμε έργα καταπολέμησης στο περιαστικό και φυσικό σύστημα της Χαλκιδικής και της Λάρισας. Τα επόμενα έτη σταδιακά επεκτείνονται οι δράσεις μας σε όλους τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

1997
1997
1997

εκτελούμε  το πρώτο έργο καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας μετά τη λήξη του ανθελονοσιακού αγώνα, σε 165.000 στρέμματα ορυζώνων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, με σημαντική επιτυχία.

1996
1996
1996

Οι διδάκτορες και φίλοι Σπύρος Μουρελάτος και Γιώργος Ιατρού ιδρύουν την “Περιβάλλον και Οικοανάπτυξη ΕΠΕ” και αναλαμβάνουν την μελέτη για την καταπολέμηση των κουνουπιών στους ορυζώνες της Θεσσαλονίκης, εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περιβαλλοντικά φιλική μεθοδολογία της προνυμφοκτονίας