Δημοσιεύσεις της Οικοανάπτυξης σε επιστημονικά περιοδικά

Διαθέτουμε πολυπληθή και υψηλού επιπέδου επιστημονική ομάδα, που δημοσιεύει συστηματικά τα επιτεύγματά της σε υψηλού κύρους ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Και αυτό, ανεξάρτητα από την πιθανότητα μια επιστημονική εργασία να είναι αποτέλεσμα χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου ή όχι. 

2021

An Earth Observational Data-Driven Model for Mosquitoes Abundance Prediction

Tsantalidou, A., Parselia, E., Arvanitakis, G. Kyratzi, K., Gewehr, S., Vakali, A., Kontoes, C.

MAMOTH 2021, Vol. 13 (2557), pp.1-23

 
2021

Spatial Analysis of Agronomic Data and UAV Imagery for Rice Yield Estimation

Perros, Ν.; Kalivas, D.; Giovos, R.

Agriculture 202111(9), 809, https://doi.org/10.3390/agriculture11090809

 
2021

Topdressing Nitrogen Demand Prediction in Rice Crop Using Machine Learning Systems

Iatrou, M.; Karydas, C.; Iatrou, G.; Pitsiorlas, I.; Aschonitis, V.; Raptis, I.; Mpetas, S.; Kravvas, K.; Mourelatos, S.

Agriculture 202111(4), 312, https://doi.org/10.3390/agriculture11040312

 
2021

West Nile fever upsurge in a Greek regional unit, 2020

Papa, A., Tsioka, K., Gewehr, S., Kalaitzopoulou, S., Pervanidou, D., Vakali, A., Kefaloudi, C. Pappa, S. Louka, X. Mourelatos, S.

Acta Tropica 2021, Vol. 221, pp.1-6

 
2020

Detection of flaviviruses and alphaviruses in mosquitoes in Central Macedonia, Greece, 2018

Papa Α., Gewehr S., Tsioka K., Kalaitzopoulou S., Pappa S., Mourelatos S.

Acta Tropica 2020, Vol. 202

 
2020

Management Zone Delineation for Site-Specific Fertilization in Rice Crop Using Multi-Temporal RapidEye Imagery

Karydas, C.; Iatrou, M.; Iatrou, G.; Mourelatos, S.

Remote Sensing 2020, 12(16), 2604, https://doi.org/10.3390/rs12162604

 
2020

Prediction of Antioxidant Activity of Cherry Fruits from UAS Multispectral Imagery Using Machine Learning

Karydas, C.; Iatrou, M.; Kouretas, D.; Patouna, A.; Iatrou, G.; Lazos, N.; Gewehr, S.; Tseni, X.; Tekos, F.; Zartaloudis, Z.; Mainos, E.; Mourelatos, S.

Antioxidants 2020, 9, 156, https://doi.org/10.3390/antiox9020156

 
2019

An Integrated Approach to Assessing the Soil Quality and Nutritional Status of Large and Long-Term Cultivated Rice Agro-Ecosystems

Aschonitis, V.G.; Karydas, C.G.; Iatrou, Μ.; Mourelatos, S.; Metaxa, I.; Tziachris, P.; Iatrou, G.

Agriculture 2019 9(4), 80, https://doi.org/10.3390/agriculture9040080

 
2018

Optimization of fertilization recommendation in Greek rice fields using precision agriculture

Iatrou, M.; Karydas, C.; Iatrou, G.; Zartaloudis, Z.; Kravvas, K.; Mourelatos, S.

Agricultural Economics Review 201819, 64–75, The demand for crop insurance: (auth.gr)

 
2018

Αξιοποίηση της Τηλεπισκόπησης για λίπανση ακριβείας στους ορυζώνες της Θεσσαλονίκης

Ιατρού Γ.

Αγροτικά Θέματα, 2018

 
2018

Καλλιεργώντας με την ακρίβεια των νέων τεχνολογιών

Ιατρού Γ.

Agricola, 2018

 
2018

Υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας από την Οικοανάπτυξη Α.Ε.: Οι χάρτες της υπεραξίας

Ιατρού Γ.

Profi, 2018

 
2017

Olive Plantation Mapping on a Sub-Tree Scale with Object-Based Image Analysis of Multispectral UAV Data; Operational Potential in Tree Stress Monitoring

Karydas, C.; Gewehr, S.; Iatrou, M.; Iatrou, G.; Mourelatos, S.

Journal of Imaging 2017, 3(4), 57, https://doi.org/10.3390/jimaging3040057

 
2017

Using Multispectral Imaging to Improve Berry Harvest for Wine making Grapes

Iatrou G.; Mourelatos S.; Gewehr S.; Kalaitzopoulou S.; Iatrou M.; Zartaloudis Z.

Ciência e Técnica Vitivinícola,  2017, 32(1):33-41

 
2016

Economic appraisal of the public control and prevention strategy against the 2010 West Nile Virus outbreak in Central Macedonia, Greece

Kolimenakis A., Bithas K., Richardson C., Latinopoulos D., Baka A,, Vakali A., Hadjichristodoulou C., Mourelatos S., Kalaitzopoulou S., Gewehr S., Michaelakis A., Koliopoulos G.

Public Health 2016, Vol. 131, pp 63-70

 
2016

Identification of Climatic Factors Affecting the Epidemiology of Human West Nile Virus Infections in Northern Greece

Stilianakis N., Syrris V., Petroliagkis T., Pärt P., Gewehr S., Kalaitzopoulou S., Mourelatos S., Baka B.. Pervanidou D., Vontas J., and Hadjichristodoulou C.

PLoS ONE 2016, 11(9), pp 1-17

 
2016

Insect-specific flaviviruses in Aedes mosquitoes, Greece

Papa A., Papadopoulou E., Paliwal R., Kalaitzopoulou S., Mourelatos S., Niedrig M.

 Archives of Virology 2016, 161(8), pp 2183-8

 
2016

Remote sensing for the management of verticillium wilt of olive

Iatrou, G.; Mourelatos, S.; Zartaloudis, Z.; Iatrou, M.; Gewehr, S.; Kalaitzopoulou, S.

Fresenius Environmental Bulletin 2016, 25(9), pp 3622–3628, (14) (PDF) Remote sensing for the management of Verticillium wilt of olive (researchgate.net)

 
2016

Serological monitoring of backyard chickens in Central Macedonia-Greece can detect low transmission of West Nile virus in the absence of human neuroinvasive disease cases

Chaintoutis S. C., Gewehr S., Mourelatos S., Dovas Ch.I.

Acta Tropica, 2016, Vol. 163, pp. 26-31

 
2016

Αμπελουργία Ακριβείας με Εναέρια Μέσα

Ιατρού Γ.,

Οινοπαραγωγή, 2016

 
2016

Χαρτογράφηση ζωνών ωρίμανσης σταφυλιών οινοποίησης με χρήση εικόνων πολυφασματικής κάμερας προσαρμοσμένης σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Ιατρού Γ., Gewehr S., Ιατρού Μ. και Ζαρταλούδης Ζ.

Αγροτικά Θέματα 2016. σελ.: 66-71

 
2014

Evaluation of a West Nile virus surveillance and early warning system in Greece, based on domestic pigeons. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

Chaintoutis S. C., Chrysostomos I. Dovas, Maria Papanastassopoulou, Sandra Gewehr, Kostas Danis, Cécile Beck, Sylvie Lecollinet, Vasilis Antalis, Stella Kalaitzopoulou, Takis Panagiotopoulos, Spiros Mourelatos, Stéphan Zientara, Orestis Papadopoulos.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2014, Vol.37. Issue 2, Pages 131-141

 
2014

Surveillance and Early Warning of West Nile Virus Lineage 2 Using Backyard Chickens and Correlation to Human Neuroinvasive Cases

Chaintoutis S. C., C. I. Dovas, K. Danis, S. Gewehr, S. Mourelatos, C. Hadjichristodoulou and M. Papanastassopoulou.

Zoonoses and Public Health 2014, 62, 344-355

 
2013

Detection of West Nile virus lineage 2 in Culex mosquitoes, Greece, 2012

Papa, A.; Papadopoulou, E.; Gavana, E.; Kalaitzopoulou, S.; Mourelatos, S.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013, 13, 682-684

 
2013

European Surveillance for West Nile Virus in Mosquito Populations

Engler O., Savini G, Papa A, Figuerola J, Groschup MH, Kampen H, Medlock J, Vaux A, Wilson AJ, Werner D, Jöst H, Goffredo M, Capelli G, Federici V, Tonolla M, Patocchi N, Flacio E, Portmann J, Rossi-Pedruzzi A, Mourelatos S, Ruiz S, Vázquez A, Calzolari M, Bonilauri P, Dottori M, Schaffner F, Mathis A, Johnson N.

International Journal of Environmental Research and Public Health 2013, 10(10):4869-4895.

 
2013

European Surveillance for West Nile Virus in Mosquito Populations

Olivier Engler, Giovanni Savini, Anna Papa, Jordi Figuerola, Martin H. Groschup, Helge Kampen, Jolyon Medlock, Alexander Vaux, Anthony J. Wilson, Doreen Werner, Hanna Jöst, Maria Goffredo, Gioia Capelli, Valentina Federici, Mauro Tonolla, Nicola Patocchi, Eleonora Flacio, Jasmine Portmann, Anya Rossi-Pedruzzi, Spiros Mourelatos, Santiago Ruiz, Ana Vázquez, Mattia Calzolari, Paolo Bonilauri, Michele Dottori, Francis Schaffner, Alexander Mathis and Nicholas Johnson

Public Health 2013, Int. J. Environ. Res., 10

 
2013

Population seroprevalence study after a West Nile Virus Lineage 2 Epidemic, Greece 2010

Georgia A. F. Ladbury, Magda Gavana, Kostas Danis, Anna Papa, Dimitris Papamichail, Spiros Mourelatos, Sandra Gewehr, George Theocharopoulos, Stefanos Bonovas, Alexis Benos, Takis Panagiotopoulos

Plos One 2013, Volume 8 (11), e80432

 
2013

West Nile virus in mosquitoes in Greece

Papa, A.; Xanthopoulou, K.; Tsioka, A.; Kalaitzopoulou, S.; Mourelatos, S.

Parasitol. Res. 2013, 112, 1551–1555

 
2013

Κουνούπια και Δημόσια Υγεία

Ιατρού Γ.

Economist 2013, Ετήσια Έκδοση, Ιανουάριος 2013

 
2011

Detection of West Nile virus lineage 2 in mosquitoes during a human outbreak in Greece

Papa, A.; Xanthopoulou, K.; Gewehr, S.; Mourelatos, S.

Clin. Microbiol. Infect. 2011, 17, 1176–1180

 
2007

Mosquito control in Greece

Iatrou, G. and S. Mourelatos.

International Pest Control 2007: Vol. 49, No. 3, pp. 66-69

 
2006

Ecological Mapping: The use of Geographic information systems (GIS) for rational mosquito control in natural wetlands

Gewehr, S. N. Piakis – Chatzievagelou, S. Mourelatos.

Journal of Environmental Protection and Ecology 2006, 7 (3): 617-625

 
2006

Eight years of integrated mosquito control programs in northern Greece: A successful example of applied ecology 

Mourelatos S., Gewehr S., Kalaitzopoulou S., Maskalidis G., Iordanidis K., Iatrou G

Journal of Environmental Protection and Ecology 2006, 7 (3): 606-616

 
2000

Contribution to the ecological quality of Aliakmon River (Macedonia, Greece): a multivariate approach

Lazaridou-Dimitriadou M., Artemiadou V., Yfantis G., Mourelatos S. and Mylopoulos Y.

Hydrobiologia 2000, 410, pp: 47-58

 
2000

Zooplankton abundance in the Aliakmon River, Greece

Zarfdjian, M-H, E. Michaloudi, D.C. Bobori and S. Mourelatos.

2000, Belg. J. Zool. 130:31-36

 
2000

Αεροεφαρμογές: Μύθοι και Πραγματικότητα

Μουρελάτος Σ. και Ιατρού Γ.

Γεωργία-Κτηνοτροφία 2000, 1: 39-43

 
1999

Καταπολέμηση κουνουπιών στους ορυζώνες

Ιατρού, Γ.

Γεωργία-Κτηνοτροφία 1999, 1: 72-76

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2021

Decision making for mosquito control – the suite of operational tools of Ecodevelopment

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Tseni X.; Iatrou M.; Pitsiorlas I.; Karydas C.; Gewehr S.

Oral presentation at the Xth EMCA Conference, 04-07/10/2021, Vienna, Austria

 

2021

Operational use of UAVs in mosquito control

Kelemenis N.; Perros N.; Iatrou G.; Iordanidis K.; Gewehr S. and Mourelatos S.

Oral presentation at the Xth EMCA Conference, 04-07/10/2021, Vienna, Austria

 

2021

Practical aspects of mosquito control in the urban environment

Gewehr S.; Giannakis V.; Kalaitzopoulou S.; Tseni X.; Mourelatos S.

Oral presentation at the Xth EMCA Conference, 04-07/10/2021, Vienna, Austria

 

2021

The “e-bite” electronic platform for the management of wide-area mosquito control projects

Kalaitzopoulou S.; Lazos N.; Perros N.; Mourelatos S.

Oral presentation at the Xth EMCA Conference, 04-07/10/2021, Vienna, Austria

 

2020

Towards a standardized precision farming service for the olive culture

Perros N.

2nd International Conference: “Precision Agriculture and Innovation in Greece and Italy”, October 20th 2020, Conference and cultural center of the University of Patras

 

2020

Η Γεωργία Ακριβείας στην ελαιοκαλλιέργεια – το ερευνητικό πρόγραμμα Opόra

Πέρρος Ν.

Παρουσίαση στην Ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες τεχνικές και απαιτήσεις στην ελαιοκαλλιέργεια», 25 & 26/02/2020, Πύργος και Μεσολόγγι Ελλάδα

 

2019

An early-warning system of West Nile Virus risk in northern Greece

Karypidou M.; Katragkou E.; Kartsios S.; Papa A.; Tsioka  A.; Kalaitzopoulou S.; Gewehr S.; Mourelatos S.

Poster at the ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology), 27 – 29 November 2019, Stockholm, Sweden  

 

2019

Big data and drones in Mosquito Control

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Gewehr S.

Oral presentation at the Inaugural Conference SOVE Indian Region, 13-16/02/2019, Goa, India

 

2019

Mosquito control operators in Europe

Mourelatos S.

Oral presentation at WHO Europe Vector Borne Disease Operational Readiness Workshop, 15-17/10/2019, Sofia, Bulgaria

 

2019

Operational use of Artificial Intelligence in wide area mosquito control in Greece.

Mourelatos S.

Oral presentation at Latin America SOVE Conference, 20-24/11/2019, Manaus, Amazonas, Brazil

 

2019

Using artificial intelligence for guiding wide area mosquito control operations

Iatrou M.; Kalaitzopoulou S.; Tseni X.; Gewehr S.; Mourelatos S.

Oral presentation at the IXth EMCA Conference, 10-14/3/2019, La Rochelle, France

 

2019

Vector control strategy for malaria in Greece

Gewehr S.; Kalaitzopoulou S.; Perros N.; Garlis N.; Vlachos G.; Tsagkaris P.; Iordanidis K.; Mourelatos  S.

Oral presentation at the IXth EMCA Conference, 10-14/3/2019 La Rochelle, France

 

2019

Ανίχνευση του Ιού του Δυτικού Νείλου σε κουνούπια στην Κεντρική Μακεδονία

Παπά Α., Τσιόκα Κ., Παππά Σ., Gewehr S., Καλαϊτζοπούλου Σ., Μουρελάτος Σ.

Πόστερ. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας, 21-23/02/2019, Αθήνα, Ελλάδα

 

2019

Διερεύνηση συσχέτισης της αντιοξειδωτικής ικανότητας των κερασιών με δεδομένα τηλεπισκόπησης και πεδίου

Λάζος Ν., Τσένη Ξ., Ιατρού Μ., Ιατρού Γ., Πατούνα Α., Τέκος Φ., Κουρέτας Δ., Καρυδάς Χ.

3ο Συνέδριο Γ.Σ.Π. και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον, Δεκ. 2019,  Αθήνα, Ελλάδα

 

2019

Εντομολογική επιτήρηση για την υποστήριξη του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης

Καμπουράκη Ν., Μαυρίδης Κ., Φωτάκης Ε., Τάντη Φ., Μπαλάσκα Σ., Βλάχος Γ., Gewehr S., Μουρελάτος Σ., Νικολακάκης Δ., Καβάλου Μ., Διβάκης Δ., Μωυσάκη Μ., Καμπάνης Ν. και Βόντας Ι.  

Παρουσίαση στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 15-18/10/2019, Κομοτηνή, Ελλάδα

 

2019

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον Ιό του Δυτικού Νείλου

Gewehr S.  

Παρουσίαση στο Στρογγυλό Τραπέζι «One Health in Virology: Ιός Δυτικού Νείλου». 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας,16-18/05/2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2019

Χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στο Στρογγυλό Τραπέζι «One Health in Virology: Ιός Δυτικού Νείλου», 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας,16-18/05/2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2019

Χωρική ανάλυση αγρονομικών & τηλεπισκοπικών (UAS) δεδομένων – Case study για την πρόβλεψη της παραγωγής σε καλλιέργεια ρυζιού 

Πέρρος N., Καλύβας Δ.

3ο Συνέδριο Γ.Σ.Π. και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και το Περιβάλλον,  Δεκ. 2019 Αθήνα, Ελλάδα

 

2018

Control of mosquitoes transmitting WNV in Central Macedonia, Greece 2018

Kalaitzopoulou S.; Gewehr S.; Tsagaris P.; Mourelatos S.

Oral presentation at the IXth EMCA Conference, 10-14/3/2019, La Rochelle, France

 

2018

E-Bite: a data management application in wide area mosquito control projects

Kalaitzopoulou S.; Tseni X.; Iatrou G. and Mourelatos S.

Oral presentation at the workshop EMCA, Speyer,  March 2018, Germany

 

2018

Evaluation of different CO2 traps for monitoring anophelines in recent malaria foci in Greece

Gewehr S.; Rose A.; Iatrou M.; Louka X. and Mourelatos S.

Oral presentation at the workshop EMCA, Speyer,  March 2018, Germany

 

2018

Nuisance and vector control in Greece: the past and the future

Mourelatos S. and Gewehr S.

Oral presentation at the 48th Annual SOVE Conference, 07-11/10/2018, Yosemite, California, USA

 

2018

Operational aspects of mosquito control in Europe. Technical Consultation on vector-borne diseases prevention and control in the WHO European Region

Mourelatos S.

Ministry of Health, 14-15/06/2018 , Athens, Greece

 

2018

Οικοανάπτυξη και Γεωργία Ακριβείας

Ιατρού Γ. και Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στην Ημερίδα με θέμα «Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας Σήμερα», Agrotica 2018, ΔΕΘ

 

2018

Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας σε μεγάλες καλλιέργειες, οπωρώνες και αμπελώνες

Καρυδάς Χ., Μίλτος Ι., Τσένη Ξ. και Gewehr S.

Παρουσίαση στην Ημερίδα με θέμα «Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας Σήμερα», Agrotica 2018, ΔΕΘ

 

2017

Anopheline species distribution in Greece

Gewehr S.; Kalaitzopoulou S.; Vlachos G.; Iatrou M. and Mourelatos S.

Oral presentation at the 8th EMCA Conference, Becici,  March 2017, Μavrovounio

 

2017

Malaria control in South Peloponnese, Greece (2011 – 2016)

Diamantopoulos V.; Mpellou S. and Mourelatos S.

Oral presentation at the 8th EMCA Conference, Becici,  March 2017, Μavrovounio

 

2017

Urban Mosquito Control in Greece

Kalaitzopoulou S.; Kelemenis N.; Gewehr S.; Vlachos G.; Iordanidis K.; Garlis N. and Mourelatos S.

Oral presentation at the 8th EMCA Conference, Becici, March 2017, Μavrovounio

 

2017

Vector control / countermeasures:  a case study in Greece

Mourelatos S.

Oral presentation at workshop European union, program CELESTE, September 2017,Luxembourg

 

2017

Καταπολέμηση  Κουνουπιών και Έλεγχος Διαβιβαστών: Οργάνωση και Μεθοδολογία Έργων Μεγάλης Κλίμακας

Ιατρού Γ.

Παρουσίαση στο 17ο Εντομολογικό Συνέδριο, Σεπτέμβριος 2017, Αθήνα, Ελλάδα

 

2017

Παροχή Υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας με τεχνολογίες τηλεπισκόπησης

Καρυδάς Χ. και Ιατρού Γ.

2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Μάιος 2017, Αθήνα, Ελλάδα

 

2016

Control of mosquitoes transmitting Malaria and West Nile Virus in Greece 2010-2016

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S. and Gewehr S.

Oral presentation at  47th annual conference of SOVE (SOCIETY FOR VECTOR ECOLOGY), Anchorage, September 2016, Alaska

 

2016

The use of Sentinel 1 SAR imagery for wide area mosquito control

Mourelatos S.; Gewehr S.; Kalaitzopoulou S.; Karydas C.; Iatrou M. and Iatrou G.

Oral presentation at 20th conference of  E-SOVE. October 2016, Lisbon, Portugal

 

2016

Γεωργικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

Ιατρού Γ.

Παρουσίαση στην Ημερίδα με θέμα “Farming Intelligence: Γεωργία – Τεχνολογία – Καινοτομία”. Agrotica 2016, ΔΕΘ.

 

2016

Εμπειρία και προβλήματα έργων καταπολέμησης κουνουπιών

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στην Ημερίδα με θέμα “Η ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα”. ΕΣΔΥ – ΚΕΕΛΠΝΟ, Σεπτέμβριος 2016, Αθήνα, Ελλάδα

 

2016

Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Πελοπόννησο: Θεωρία και Πράξη

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στο συνέδριο με τίτλο “1η Πανελλήνια Συνάντηση Μελέτης και Πρόληψης Νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές”. Δεκέμβριος 2016 ,Σπάρτη, Ελλάδα

 

2015

Vector control against Malaria and West Nile Virus in Greece

Mourelatos S.

Oral presentation at 7th conference of EMCA. February 2015 ,Valencia, Spain

 

2014

Δεδομένα πεδίου για τα Ανωφελή στην Ελλάδα

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στην τελική διάσκεψη του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια – MALWEST», Φεβρουάριος 2014, Αθήνα, Ελλάδα

 

2014

Έργα καταπολέμησης κουνουπιών: Η χρήση της εφαρμοσμένης έρευνας και η Οικοανάπτυξη

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Ιανουάριος 2014,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Ιός του Δυτικού Νείλου και Καταπολέμηση Κουνουπιών

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στο 28ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βόρειας Ελλάδας. Φεβρουάριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Καταπολέμηση κουνουπιών: Μία πρόκληση στην εφαρμοσμένη οικολογία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Μουρελάτος, Σ.

Παρουσίαση στο Επιστημονικό Συνέδριο “ΠΟΙΑ ΕΛΛΑΔΑ”. Διοργάνωση ΑΠΘ.  Φεβρουάριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

An economic analysis of the 2010 West Nile Virus (WNV) outbreak in the Greek Region of Central Macedonia

Kalaitzopoulou S.; Kolimenakis A.; Mourelatos S.; Richardson C.; Bithas K.

Poster στο διεθνές συνέδριο της E-SOVE. Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

 

2014

Can mosquito population dynamics predict Dirofilaria hyperendemic foci?

Diakou, A.; Gewehr S.; Kapantaidakis E.;  Mourelatos S.

Ανακοίνωση στο 19ο συνέδριο της E-SOVE. Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Detection of West Nile virus and insect-specific flavivirus in Culex mosquitoes in Central Macedonia, Greece

Papa A.; Papadopoulou E.; Kalaitzopoulou S.; Tsioka K.; Mourelatos S.

Poster στο διεθνές συνέδριο της E-SOVE, Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Detection of West Nile virus and insect-specific flavivirus RNA in Culex mosquitoes, Central Macedonia, Greece

Papa A.; Papadopoulou E.; Kalaitzopoulou S.; Tsioka K.; Mourelatos S.

Ανακοίνωση στο 19ο συνέδριο της E-SOVE, Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Entomological surveillance of West Nile virus in Central Macedonia, Greece, 2014

Papa A.; Papadopoulou E.; Tsioka K.; Kalaitzopoulou S.; Gewehr S.; Mourelatos D.; Pappa S.;

Mourelatos S.

Poster στο διεθνές συνέδριο της E-SOVE.  Οκτώβριος 2014 ,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Environmental factors influencing the prevalence of Culex mosquitoes: An ERA-Interim approach

Stilianakis N.; Petroliakis T.; Syrris V.; Pärt P.; Gewehr S.; Kalaitzopoulou S.; Mourelatos S.

Ανακοίνωση στο διεθνή συνέδριο της E-SOVE. Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Surveillance and early warning of West Nile virus lineage 2 using domestic pigeons and backyard chickens

Chaintoutis S.C.; Gewehr S.; Danis K.; Kalaitzopoulou S.; Antalis V.; Papanastassopoulou M.; Mourelatos S.; Panagiotopoulos P.; Hadjichristodoulou C.; Dovas C.I.

Ανακοίνωση στο 19ο συνέδριο της E-SOVE. Οκτώβριος 2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,

 

2014

Valuing the benefits of mosquito control programs in Greece: a Contingent Valuation Application in the Region of Eastern Macedonia

Bithas K.; Gewehr S.; Iatrou G.; Kolimenakis A.; Latinopoulos D.; Mourelatos S.

Poster στο διεθνές συνέδριο της E-SOVE. Οκτώβριος 2014 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2014

Wide area mosquito control projects: challenges and trends

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Gewehr S.; Iatrou G.

Ανακοίνωση στο διεθνή συνέδριο της E-SOVE. Οκτώβριος 2014,  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2013

Surveillance and control of WN virus vectors in Central Macedonia, Greece

Gewehr, S.; Kalaitzopoulou S.;  Slavi L.  and Mourelatos S.

Ανακοίνωση στο συνέδριο του δικτύου VBORNET.  Νοέμβριος 2013, Αμβέρσα, Βέλγιο

 

2013

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 2013 – 2014

Γεωργίου Λ., Χασκοπούλου Α., Πιάκης-Χατζηευαγγέλου Ν., Gewehr S., Καραγιάννης, Α., Ζιάγκας Γ., Γκόμα Φ.

Πόστερ στο 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Οκτώβριος 2013, Καβάλα, Νέα Καρβάλη,

 

2012

Από την καταπολέμηση κουνουπιών στον έλεγχο φορέων μολυσματικών ασθενειών

Ιατρού Γ.

Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Κουνούπια και Δημόσια Υγεία». Διοργάνωση: Οικοανάπτυξη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 και Απρίλιος 2012,  Αθήνα, Ελλάδα

 

2012

Κουνούπια, Δημόσια Υγεία και Έργα Καταπολέμησης

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Φεβρουάριος 2012, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2012

Ολοκληρωμένη διαχείριση κουνουπιών στην Ελλάδα

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στις Ημερίδες «Κουνούπια και Δημόσια Υγεία». Διοργάνωση: Οικοανάπτυξη Α.Ε., Μάρτιος 2012, Απρίλιος 2012, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Ελλάδα

 

2012

Distribution of Anopheles and Malaria risk in Greece

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S. and Gewehr S.

Ανακοίνωση με ανάρτηση poster στο συνέδριο της SOVE (Society of Vector Ecology). Οκτώβριος 2012. Montpellier, Γαλλία

 

2012

Entomological data on Anopheles species in Greece

Mourelatos S.

Ανακοίνωση στη συνάντηση εργασίας WHO/ECDC/ΚΕΕΛΠΝΟ. Νοέμβριος 2012, Αθήνα

 

2012

Mosquito surveillance study, Greece 2011: Hellenic CDC, Ecodevelopment

Mourelatos S.

Ανακοίνωση στο Work Meeting, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ιανουάριος 2012, Αθήνα, Ελλάδα

 

2012

Surveillance of potential malaria vectors (Anopheles spp.) in Greece

Gewehr, S.; Stella Kalaitzopoulou and S. Mourelatos.

Ανακοίνωση στο συνέδριο του δικτύου VBORNET. Μάιος 2012, Ρίγκα, Λετονία

 

2012

West Nile Virus: Data on Mosquitoes and Control Actions 2010-2012, Greece

Mourelatos S.

Ανακοίνωση στη συνάντηση εργασίας WHO/ECDC/ΚΕΕΛΠΝΟ. Νοέμβριος 2012, Αθήνα, Ελλάδα

 

2011

Κουνούπια, Δημόσια Υγεία και Έργα Καταπολέμησης

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Δεκέμβριος 2011,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2011

Κουνούπια, Δημόσια Υγεία και Έργα Καταπολέμησης 

Μουρελάτος Σ.

Παρουσίαση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Δεκέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη

 

2011

Anopheles in Greece and their control: The example of Evrotas

Gewehr S.; Kalaitzopoulou S. and. Mourelatos S.

Oral presentation Work Meeting WHO – ΚΕΕΛΠΝΟ, October 2011, Athens, Greece

 

2011

Data analysis for risk assessment during the WNV outbreak in Greece

Mourelatos S.

Expert Consultation on West Nile Virus infection in Europe Thessaloniki, 25-26 January 2011. ECDC, WHO, ΚΕΕΛΠΝΟ

 

2011

Decision making analysis for the control of West Nile Virus in Greece, 2011

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S. and S. Gewehr

Oral presentation at conference of EMCA (European Mosquito Control Association), September 2011, Budapest, Hungary

 

2011

Outbreak of West Nile virus infection in Greece, 2010

Danis K.; Papa A.; Theocharopoulos G.; Bakas A.;  Detsis M.; Lytras T.; Baka A.; Dougas G.;  Athanasiou M.; Politis C.; Mourelatos S.; Dovas C.Ι.; Diakakis N.;  Papanastassopoulou M.;  Dilaveris D.; Mangana O.; Saroglou G.; Panagiotopoulos T.

Expert Consultation on West Nile Virus infection in Europe Thessaloniki, 25-26 January 2011, ECDC, WHO, ΚΕΕΛΠΝΟ

 

2011

WNV infection in animals in Greece. Studies in domestic pigeons

Dovas C.I.; Mourelatos S.; Papanastassopoulou M.; Gewehr S.; Chaintoutis S.C.; Antalis V.; Bouzalas I.G.; Danis K.; Panagiotopoulos T.;

Expert Consultation on West Nile Virus infection in Europe Thessaloniki, 25-26 January 2011. ECDC, WHO, ΚΕΕΛΠΝΟ

 

2010

Integrated Mosquito Control against the West Nile Virus outbreak in Northern Greece, 2010

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Gewehr S.; Iatrou G. and A. Papa.

Oral presentation at 20th European union conference of SOVE (Society of Vectror Ecology), September 2010, Wroclaw, Poland

 

2010

Outbreak of West Nile virus infection in Greece

Danis K.; Papa A.; Theocharopoulos G.; Bakas A.; Detsis M.; Lytras T.; Baka A.; Dougas G.; Athanasiou M.; Politis C.; Mourelatos S.; Dovas C.Ι.; Diakakis N.; Papanastassopoulou M.; Dilaveris D.; Mangana O.; Saroglou G.; Panagiotopoulos T.

 Oral presentation at ESCAIDE Conference, November 2010, Lisbon, Portugal

 

2010

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών μετά την εμφάνιση του ιού του δυτικού Νείλου

Μουρελάτος, Σ.

 Ανακοίνωση στην ημερίδα με θέμα «Πυρετός από τον ιό του δυτικού Νείλου», 19/08/2010, Θεσσαλονίκη

 

2009

Περιγραφή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης παρασίτων

Ιατρού Γ.

Ανακοίνωση στην Διημερίδα «Έντομα Υγειονομικής σημασία, Περιγραφή Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αντιμετώπισης», Διοργάνωση: Σύνδεσμος Εταιρειών Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας, Δεκέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2009

Integrated Mosquito Control in Comporta, Portugal

Mourelatos S.; Gewehr S. and Moreira A.

Oral presentation at 5th conference of EMCA (European Mosquito Control Association), March 2009, Torino, Italy

 

2009

Large scale aerial applications and field evaluation of Diflubenzuron on mosquito larvae

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S. and Ch. Lagneau.

Oral presentation at 5th conference of EMCA (European Mosquito Control Association), March 2009, Torino, Italy

 

2009

Two-year wide area evaluation of Diflubenzuron (Dudim 15 SC) on mosquito larvae in rice fields

Mourelatos S. and S. Kalaitzopoulou.

Oral presentation at 5th conference of SOVE (Society of Vector Ecology), October 2009, Antalya, Turkey,

 

2008

Οργάνωση Προγραμμάτων Ελέγχου Παρασίτων Μεγάλης Κλίμακας

Μουρελάτος Σ.

Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Έλεγχος Παρασίτων». Διοργάνωση: Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης και Οικοανάπτυξη Α.Ε., Νοέμβριος 2008, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2008

Παράσιτα Υγειονομικής Σημασίας: Βιολογία – Αντιμετώπιση

Ιατρού, Γ.

Ανακοίνωση στην Ημερίδα «Έλεγχος Παρασίτων», Διοργάνωση Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης και Οικοανάπτυξη Α.Ε., Νοέμβριος 2008,Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

2007

Factors affecting mosquito larvae productivity (rice fields, Greece)

Lazarina M.; Gewehr S. & Mourelatos S.

Oral presentation at 4th conference of EMCA (European Mosquito Control Association), September 2007, Prague, Czech

 

2007

Η καταπολέμηση κουνουπιών στον κάμπο της Θεσσαλονίκης

Μουρελάτος, Σ.

Ανακοίνωση στο 12ο Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων N. Θεσσαλονίκης,  Σεπτέμβριος 2007 ,

Αγ. Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη

 

2006

Integrated Mosquito Control in Greece

Mourelatos S.; Gewehr S.; Kalaitzopoulou S.; Maskalidis G.; Iordanidis K.; Iatrou G.

15o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο SOVE, Απρίλιος 2006 Σέρρες, Ελλάδα

 

2006

Ten Years of Mosquito Control in the rice fields of Greece

Mourelatos S.

Simposio internazionale “ZANZARE E RIZAIE” 12 October 2006, Alessandria, Italy. EMCA –  DiSAV

 

2006

The use of new technologies in mosquito control

Mourelatos S.; Gewehr S.; Bounartzis P.; Iatrou G.

15o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο SOVE, Απρίλιος 2006,  Σέρρες, Ελλάδα

 

2006

Wide Area Pest Control: The example of the Olympic Games (Athens 2004)

Iatrou G.; Maskalidis G.; Garlis N.; Politis M.

15o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο SOVE, Απρίλιος 2006, Σέρρες, Ελλάδα

 

2005

A five-year integrated mosquito control project in Kavala (N. Greece)

Piakis N.; Iatrou G.; Mourelatos S. and Gewehr S.

Oral presentation at International Conference on Area-Wide Control of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and other techniques (FAO/IAEA). 9-13 May 2005, Vienna, Austria

 

2002

Construction of a database on mosquito breeding sites of Northern Greece

Mourelatos S.; G. Maskalidis and P. Pergantas.

Oral presentation at 2ο Workshop of EMCA (European Mosquito Control Association). March 2002 Bologna, Italy

 

2002

Evaluation of mosquito control programs by using questionnaires in Northern Greece

Iatrou G.; Mourelatos S. and Pantis Y.

Oral presentation at 68ο annual conference of AMCA (American Mosquito Control Association). February 2002, Denver, U.S.A

 

2002

Factors governing rice field’s productivity in mosquitoes: methodological considerations

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou K.; and Iatrou G.;

Oral presentation at 2ο Workshop της EMCA (European Mosquito Control Association). Marth 2002, Bologna, Italy

 

2002

Mosquito Control in the rice fields of Northern Greece

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Pergantas P. and Iatrou G.

Oral presentation at 68ο annual conference of AMCA (American Mosquito Control Association).  February 2002, Denver, U.S.A

 

2002

The use of questionnaires in mosquito control programs

Iatrou G.; Mourelatos S.; Gewehr S. and I. Pantis.

Oral presentation at Workshop της EMCA (European Mosquito Control Association). Marth 2002, Bologna, Italy

 

2001

Καταπολέμηση κουνουπιών στην παραλιακή ζώνη της Βόρειας Ελλάδας

Μουρελάτος Σ., Καλαϊτζοπούλου Σ., Περγαντάς Π., Gewehr S. και Γ. Ιατρού.

Ανακοίνωση στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο με θέμα «Ελονοσία και Έλεγχος Κουνουπιών». Απρίλιος 2001, Σέρρες, Ελλάδα

 

2000

Evaluation of the mosquito abatement projects in northern Greece

Iatrou G.; Mourelatos S. and Pantis I.

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για την καταπολέμηση των κουνουπιών με θέμα «Quels enjeux, quelles stratégies et quelles perspectives à l’aube du 3è millènaire?» Φεβρουάριος 2000, Μαρτινίκα

 

2000

Evaluation of the mosquito abatement projects in northern Greece

Iatrou G.; Mourelatos S. and Pantis Y.

Oral presentation at 13th international conference of SOVE (Society of Vector Ecology). September 2000, Attalia, Turkey

 

2000

Mosquito Control in the rice fields of Greece

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Pergantas P.  and Iatrou G..

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για την καταπολέμηση των κουνουπιών με θέμα: «Quels enjeux, quelles stratégies et quelles perspectives à l’aube du 3è millènaire?» Φεβρουάριος 2000, Μαρτινίκα  

 

2000

Mosquito Control in the rice fields of Greece

Mourelatos S.; Kalaitzopoulou S.; Pergantas P.  and Iatrou G.

Oral presentation at 13th international conference of SOVE (Society of Vector Ecology). September 2000, Attalia, Turkey

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

2019

Χωρική ανάλυση αγρονομικών και τηλεπισκοπικών (UAS) δεδομένων για την πρόβλεψη παραγωγής καλλιέργειας ρυζιού

Πέρρος Ν.

Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «M.Sc στη Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση», Τμήμα Αξιοποίησης φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2018

Προσέλκυση των κουνουπιών που ενδιαφέρουν την Δημόσια Υγεία (Culex pipiens, Aedes albopictus, Anopheles sacharovi) με τη μέθοδο Ανθρώπων Δολώματα (Human bait) στη Θεσσαλονίκη

Λουκά Ξ.

Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Καινοτόμα συστήματα αειφόρου αγροτικής παραγωγής», Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

2017

Impact of climate variability on mosquito occurrence and malaria transmission in Greece

Καρυπίδου Μ.Χ.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Σχολή Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

2016

Παρακολούθηση Αμπελώνων με UAV και Πολυφασματική / Υπέρυθρη RGB κάμερα: Εκτίμηση υδατικού στρες και σημείου ωρίμανσης καρπών

Σουμπρί Ε. Χ.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή – Οικοανάπτυξη.

2008

Αξιολόγηση όχλησης από παράσιτα (έντομα, τρωκτικά) σε οικισμούς του νομού Θεσ/νίκης σε σχέση με τη γειτνίαση κτηνοτροφικών μονάδων

Παπαδοπούλου Α.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2007

Οικολογική χαρτογράφηση για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή Comporta Πορτογαλίας

Βότση Ν. Ε.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2007

Πρότυπα πληθυσμιακής αύξησης κουνουπιών σε ορυζώνες του νομού Θεσσαλονίκης

Λαζαρίνα Μ.

Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,  Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2006

Αξιολόγηση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στη Δυτική Ύπαιθρο νομού Θεσσαλονίκης για το 2006

Ζέρβας Δ.;  Μαϊόγλου Δ.;  Μαλάκος Α.; Μανιάκας Ι.

Συνεργατική – ομαδική πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2005

Self-Analysis Matrix: Applied in Ecodevelopment S.A.

Δούστιου  Α.

Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, School of Management, Bradford University

2005

Αξιολόγηση της έντασης του προβλήματος των κουνουπιών σε τέσσερις νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Βούρχαρης Ν.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2005

Το μάνατζμεντ της μάθησης σαν βάση για διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα. Μια εφαρμογή στην εταιρεία Οικοανάπτυξη

Χαραλαμπίδης Ι.

Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών MBA,  Kingston University

2004

Συσχέτιση της παραγωγικότητας προνυμφών κουνουπιών με τη δομή της υδρόβιας βλάστησης στην παράκτια ζώνη του Ν. Καβάλας

Πιάκης Ν.

Μεταπτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2003

Αξιολόγηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Πέλλας για το 2003

Συκαράς Δ.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2003

Αξιολόγηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στον Νομό Κιλκίς για το 2003

 Σπυρόπουλος Χ.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2003

Αξιολόγηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών των ανατολικών Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης για το 2003

Τσάπρα Β.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2003

Η Χρήση βάσεων δεδομένων για την διαχείριση της αστικής καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό  Χαλκιδικής για το 2003

Σκεπετάρη Μ.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2002

Αξιολόγηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο νομό Θεσσαλονίκης για το 2002

Γιαννακούλα Μ.; Καλαϊτζής Σ.; Χαλεπλής Γ.

Συνεργατική – ομαδική πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2002

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δειγματοληψίες προνυμφών κουνουπιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών του 2002 στο Νομό Καβάλας

Σαλέπη Κ.

Πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

2001

Αξιολόγηση του Προγράμματος Καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χαλκιδικής για το 2001

Στουρνάρα Φ.; Τομτσή Φ.;  Φρίγγης Κ.

Συνεργατική – ομαδική πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, Ε.ΠΕ.Α.Ε.Κ., Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.