Ερευνητικά & άλλα προγράμματα

Σύστημα EYWA

Το πιλοτικό σύστημα EYWA αποτελεί το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας EYWA, που είναι πρόταση στο πλαίσιο του Βραβείου Horizon του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC, European Innovation Council) με θέμα  την «Έγκαιρη προειδοποίηση για επιδημίες», με έμφαση στον Ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ).

Υλοποιείται από κοινοπραξία – διεθνές consortium 15 επιμέρους φορέων από 5 χώρες της Ευρώπης που δημιούργησε και λειτουργεί το EYWA για την παροχή προβλέψεων υπό το συντονισμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών και με core partners την Οικοανάπτυξη ΑΕ και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

2020 – 2021

Συνεργαζόμενοι Φορείς
Από Ελλάδα:

1. National Observatory of Athens (NOA) – BEYOND Centre of EO Research & Satellite Remote Sensing,
2. Ecodevelopment S.A
3. Dimitrios Vallianatos (I.D.Com)
4. University of Patras – Physics Department – Laboratory of Atmospheric Physics (LapUP)
5. Aristotle University of Thessaloniki
6. University of Thessaly, Medical School. Laboratory of Hygiene and Epidemiology
Από Σερβία:
1. University of “Novi Sad” Faculty of Agriculture
2. University of Novi Sad, Faculty of Medicine
3. Scientific Veterinary Institute “Novi Sad” (NIV)
Από Γερμανία:
1. German Mosquito Control Association (KABS)
2. Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine
Από Γαλλία:
EID Méditerranée
Από Ιταλία:
1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)
2. Edmund Mach Foundation
3. University of Trento

Σύντομη περιγραφή:
Η κοινοπραξία ανέπτυξε μια σειρά αναλυτικών και προγνωστικών εργαλείων και το σύστημα κατασκευάστηκε επί τη βάσει μεγάλων χρονοσειρών δεδομένων παρατήρησης της γης, περιβαλλοντικών, εντομολογικών και επιδημιολογικών δεδομένων από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο την τελευταία δεκαετία από τον Ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) ή / και άλλες ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές. Πιο συγκεκριμένα, το EYWA περιλαμβάνει δυο βασικά μοντέλα πρόβλεψης αφθονίας κουνουπιών και δυο μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου μετάδοσης ΙΔΝ.
1. Προβλέψεις αφθονίας κουνουπιών:
• NOA – μοντέλα επί τη βάσει δεδομένων για Culex spp. και Anopheles spp. (εβδομαδιαίες προβλέψεις σε τρεις περιφέρειες από Ιταλία, Γαλλία και Σερβία)
• BAd – μοντέλο επί τη βάσει δεδομένων για Culex spp και Aedes caspius (καθημερινές προβλέψεις σε επίπεδο οικισμού για τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας – Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας)
2. Προβλέψεις κινδύνου για τη μετάδοση του ΙΔΝ:
• Mimesis – δυναμικό μοντέλο (μηνιαία πρόβλεψη σε επίπεδο δήμου για τέσσερις περιφέρειες της Ελλάδας και την περιφέρεια του Βένετο στην Ιταλία)
• BAR – μοντέλο επί τη βάσει δεδομένων (εβδομαδιαία πρόβλεψη σε επίπεδο οικισμού για την Κεντρική Μακεδονία)
Περίοδος εκτέλεσης έργου
επίδειξη της λειτουργίας του συστήματος κατά το έτος 2020
συγγραφή & υποβολή αντίστοιχης πρότασης τον Φεβρουάριο του 2021
Ωρίμανση του Project 2022 –
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ 

Ερευνητικό Έργο MOSQUITO VISION

Ψηφιακή εφαρμογή πρόβλεψης όχλησης από κουνούπια «Mosquito Vision»

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

2021 – 2023

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

  1. Οικοανάπτυξη Α.Ε.
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωλογίας, Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας  

Γενική περιγραφή

Η σημαντικότερη πρόκληση σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, σήμερα διεθνώς, είναι πώς, συναρτήσει της στοχοθέτησης και των διατιθέμενων πόρων, μπορούν να συνδυαστούν πέντε βασικές ανάγκες για την καλύτερη διεξαγωγή των έργων αυτών σε συνδυασμό με τη σημαντικότερη παράπλευρη ωφέλειά τους, που είναι η δυνατότητα παραγωγής, οργάνωσης και διάδοσης, σε άλλους χρήστες, μιας σειράς από χρήσιμα μετεωρολογικά, περιβαλλοντικά και εντομολογικά δεδομένα σε εύχρηστη μορφή για πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη και πολίτες:

 • Ταχεία συλλογή χρήσιμων δεδομένων πεδίου (συγκεκριμένες παράμετροι από ώριμα δίκτυα παρακολούθησης).
 • Εύχρηστες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την εισαγωγή των ανωτέρω δεδομένων στο πεδίο.
 • Δυνατότητες ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων για αποφάσεις είτε σε πραγματικό χρόνο σε συνθήκες επείγουσας ανάγκης, είτε μεταγενέστερα για λόγους κατανόησης και διαμόρφωσης στρατηγικής.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού και επαγγελματικών κλάδων (επαγγελματίες υγείας, τουριστικοί παράγοντες κλπ.)
 • Παραγωγή πρωτογενών περιβαλλοντικών και εντομολογικών δεδομένων, ανάκτηση και επεξεργασία από ηλεκτρονικές εφαρμογές στο πεδίο ή μεγάλες ευρωπαϊκές πλατφόρμες με παρατηρήσεις γης και μετεωρολογικά δεδομένα και δυνατότητα διάχυσης αυτών σε χρήστες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

Η ποιότητα και η διαχείριση των συλλεγόμενων δεδομένων πεδίου από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καταπολέμησης κουνουπιών είναι ιδιαίτερα χαμηλή διεθνώς, και συνήθως οι δράσεις τους, τουλάχιστον εκτός Ευρώπης, αφορούν κυρίως προαποφασισμένους ψεκασμούς, βασικά ακμαιοκτονίας και λιγότερο προνυμφοκτονίας, χωρίς απαραίτητα να έχουν προηγηθεί δειγματοληψίες. Το πρόβλημα, της μη συλλογής ή της συλλογής χαμηλής ποιότητας δεδομένων, ή του χαμηλού επιπέδου αξιοποίησης και στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανυπαρξία οποιασδήποτε αξιοποίησης ισχύει και στην περίπτωση βασικών περιβαλλοντικών δεδομένων όπως τα μετεωρολογικά, τα οποία και προφανώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα. 

Η συστηματική συλλογή δεδομένων (πρωτογενών, επεξεργασμένων και ανοιχτού τύπου επί μια δεκαετία από το σύνολο της χώρας) σε συνδυασμό με την φυσική παρουσία της Οικοανάπτυξης στο πεδίο, και η πρόσφατη οικοδόμηση μεγάλων αναλυτικών δυνατοτήτων και σταθερής συνεργασίας με τον Τομέα Κλιματολογίας και Μετεωρολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ (στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος EWSMD, βλ. παρακάτω), μας επιτρέπει να επιχειρήσουμε την αναβάθμιση μιας σειράς προϊόντων που εμφανίζονται στο επόμενο κεφάλαιο «Ψηφιακή εργαλειοθήκη της Οικοανάπτυξης»

Η Οικοανάπτυξη και ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ συμμετέχουν ενεργά από τις αρχές του 2020 σε μια κοινοπραξία που έχει συσταθεί με ευθύνη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με άλλους 14 φορείς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την διεκδίκηση βράβευσης στο πλαίσιο του EIC (European Innovation Council) PRIZE Early Warning System for Epidemics (καταληκτική ημερομηνία 16/02/2021). Μεταξύ των εταίρων αυτής της κοινοπραξίας συμμετέχουν και οι σημαντικότεροι Ευρωπαϊκοί φορείς που διαθέτουν εκτεταμένες χρονοσειρές εντομολογικών δεδομένων (Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Ιταλία, EID-Méditerrannée, Γαλλία, Πανεπιστήμιο Novi Sad, Σερβία και Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS), Γερμανία). Η πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες εντομολογικά δεδομένα από όλη την Ευρώπη σε επίπεδο είδους θα δώσει την δυνατότητα στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, να βελτιωθεί σημαντικά το βασικό μοντέλο πρόγνωσης αφθονίας Bad πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανοιχτή εφαρμογή πρόγνωσης όχλησης από κουνούπια Mosquito Vision.

Το βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά τρείς κύριους άξονες:

 1. Την επέκταση και τεχνολογική αναβάθμιση τριών από τα δέκα ψηφιακά εργαλεία της Οικοανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα του BAd, του “Mosquito Vision” και του “Water Vision”
 2. Τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων στην ΠΚΜ που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση αξιόπιστων προγνώσεων υψηλής ακρίβειας / ανάλυσης
 3. Την κατασκευή και λειτουργία πλατφόρμας για την συστηματική παροχή και οπτικοποίηση των ανωτέρων προϊόντων σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς δείκτες για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία

Το βασικό αντικείμενο του έργου «MOSQUITO VISION» αφορά τρείς κύριους άξονες:

 1. Την επέκταση και βελτιστοποίηση τριών ψηφιακών προϊόντων της Οικοανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα του “Water Vision” (αλγόριθμος εκτίμησης επιφανειακών υδάτων), του Bad (μοντέλο πρόγνωσης αφθονίας ακμαίων κουνουπιών) και του “Mosquito Vision” (μοντέλο πρόγνωσης όχλησης από κουνούπια)
 2. Τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων από τον Τομέα Κλιματολογίας και Μετεωρολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ για την διασφάλιση αξιόπιστων προγνώσεων υψηλής ακρίβειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Την κατασκευή και λειτουργία πλατφόρμας για την συστηματική παροχή και οπτικοποίηση των ανωτέρων προϊόντων σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς δείκτες για τρεις Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Έργων)

Η εφαρμογή Mosquito Vision θα παρέχει την δυνατότητα αξιόπιστης πενθήμερης πρόγνωσης όχλησης από κουνούπια σε κατοίκους, επαγγελματίες τουρισμού αλλά και επισκέπτες για τους 1.040 οικισμούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας και των έργων καταπολέμησης κουνουπιών τόσο για την επιχειρησιακή ανάλυση όσο και για την βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων.

Η παραγωγή και συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από το 2010 έως και σήμερα και το τρέξιμο του μοντέλου πρόγνωσης αφθονίας κουνουπιών στο οποίο στηρίζεται η εφαρμογή είναι η ευθύνη της Οικοανάπτυξης. Ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ έχει την ευθύνη της παραγωγής καθημερινά πενθήμερων μετεωρολογικών προγνώσεων σε χωρική ανάλυση 2x2km για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (που περιλαμβάνει και την συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών με 10 νέους σταθμούς).

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για την συγκέντρωση και τον διαμοιρασμό των ανωτέρω πληροφοριών και προγνώσεων στις τρεις προαναφερόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή/και σε άλλους πιθανούς χρήστες. Η σταθερή τροφοδοσία της πλατφόρμας με περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα και αντίστοιχες προγνώσεις σε ένα περιβάλλον για έναν απλό Η/Υ γραφείου, θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν την δυνατότητα οργάνωσης δεδομένων, υπολογισμών, απλής ανάλυσης δεδομένων, οπτικοποίησης και εξαγωγής συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Περίοδος εκτέλεσης έργου

06/2021 – 06/2023 (24 μήνες)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, Άξονας 01 του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Ειδικός Στόχος 1b1: «Προαγωγή επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)».

Ερευνητικό Έργο EWSMD

Εγκατάσταση ενός «Συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταδιδόμενες ασθένειες από τα κουνούπια» και εφαρμογή νέων εργαλείων για την καταπολέμηση των φορέων ασθενειών σε αστικό περιβάλλον – EWSMD (Early Warning System for Mosquito – borne Diseases) 

Διάρκεια έργου: 36 μήνες

2018 – 2021

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 1. Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM)
 2. Gesellschaft zur Foerderung der Mueckenbekaempfung e.V. / Institute for Dipterology (GFS/IfD)
 3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή, Α’ Τμήμα Μικροβιολογίας και Σχολή Γεωλογίας, Τμήμα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Α.Π.Θ.)
 4. Οικοανάπτυξη Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος αξιοποιούνται τα διαθέσιμα εντομολογικά, επιδημιολογικά, κλιματολογικά και γεωγραφικά δεδομένα από Γερμανία και Ελλάδα καθώς και αυτά που πρόκειται να παραχθούν κατά το διάστημα 2019-2020 από τους ανωτέρω συνεργαζόμενους φορείς. Οι φορείς αυτοί διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ανίχνευσης παθογόνων παραγόντων και στην καταπολέμηση εντόμων που μεταδίδουν ασθένειες στον άνθρωπο στον ευρωπαϊκό χώρο. Στόχος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός κοινού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για την εμφάνιση ασθενειών μεταδιδόμενων από τα κουνούπια, το οποίο θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί και στις δύο χώρες.

Ιδιαίτερα ουσιώδης θα είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης ανάμεσα στα δύο μεγάλα ερευνητικά ινστιτούτα στο χώρο της ιολογίας (BNITM, Α.Π.Θ.) και η αξιοποίησή τους από δύο από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη φορείς καταπολέμησης κουνουπιών (GFS/IfD – KABS και Οικοανάπτυξη Α.Ε.) με στόχο την εφαρμογή σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  1. Η σύνδεση μεγάλων Ευρωπαϊκών φορέων στην ανίχνευση ιών (BNITM, Α.Π.Θ.) και στην επιτήρηση και καταπολέμηση κουνουπιών (GFS/IfD – KABS και Οικοανάπτυξη Α.Ε.) στην Γερμανία και την Ελλάδα.
  2. Μετα-ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων που προέκυψαν από τη σημαντική επιδημία του ιού του Δυτικού Νείλου που εμφανίστηκε στη Βόρεια Ελλάδα από το 2010 και μετά, προκειμένου τόσο η Γερμανία όσο και η Ελλάδα να προετοιμαστούν αναλόγως σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου αλλά και άλλες αρμποϊώσεις.
  3. Εντοπισμός περιοχών υψηλού κινδύνου και προσδιορισμός κρίσιμων χρονικών διαστημάτων της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου και του Usutu ιού (USUV) μετά τη μοντελοποίηση με βάση εντομολογικά (BNITM, GFS/IfD, Οικοανάπτυξη) και επιδημιολογικά δεδομένα (BNITM, Α.Π.Θ.) που ήδη έχουν παραχθεί από τους ανωτέρω φορείς κατά τα προηγούμενα έτη και που θα παραχθούν τα έτη 2018 και 2019.
  4. Ορισμός ορθών πρακτικών και αποτίμηση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την καταπολέμηση των κουνουπιών Culex pipiens και Aedes albopictus στο αστικό περιβάλλον, τα οποία αποτελούν τους σημαντικότερους φορείς υφιστάμενων ασθενειών (USUV στη Γερμανία και Ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα) ή/και άλλων ασθενειών που απειλούν τις δύο χώρες (Ιός του Δυτικού Νείλου στη Γερμανία, δάγκειος, Chikungunya και Zίκα και στις δύο χώρες)
  5. Δημιουργία, ενημέρωση και διάθεση σε όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα της Δημόσιας Υγείας ή και άλλους οργανισμούς στις δύο χώρες, μιας λειτουργικής εφαρμογής WebGIS, στην οποία οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, να εξερευνούν, να θέτουν ερωτήματα και να εμφανίζουν τους περιοδικούς χάρτες κινδύνου του Συστήματος της Έγκαιρης Προειδοποίησης εμφάνισης ασθενειών μεταδιδόμενων με τα κουνούπια.

Περίοδος εκτέλεσης έργου

05/2018 – 05/2021 (36 μήνες)

Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

“Διμερής συνεργασία στην έρευνα και καινοτομία, 2016”, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (German Federal Ministry for Education and Research (BMBF)).

Ερευνητικό Έργο WaMoS

«Τηλεπισκοπική παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων για την ορθολογική χρήση εντομοκτόνων σκευασμάτων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας» – WaMoS 

Διάρκεια έργου: 42 μήνες

2018 – 2021

OIKOΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 1. Οικοανάπτυξη Α.Ε.
 2. Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Σύντομη περιγραφή: Στόχος του προτεινομένου ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία μίας εύχρηστης υπηρεσίας για την παρακολούθηση υδρολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών επιφανειακών υδάτων, που βασίζεται στις δυνατότητες που προσφέρει η δορυφορική τηλεπισκόπηση με έμφαση στα ραντάρ (SAR), η οποία και θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των εφαρμογών προνυμφοκτονίας σε υδάτινες επιφάνειες που γίνονται στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών, με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη  χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων σε υδάτινες επιφάνειες.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τεχνικές τηλεπισκόπησης και ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας που αναπτύχθηκαν από το ΑΠΘ και εφαρμόστηκαν από την Οικοανάπτυξη Α.Ε., για τη βελτίωση των επιχειρησιακών όρων εφαρμογής  έργων καταπολέμησης κουνουπιών και τη μείωση των ψεκασμών σε υδάτινες επιφάνειες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και διαθέσιμα και σχετικά εύχρηστα δορυφορικά δεδομένα. Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν συμβάλλουν  στη χαρτογράφηση των υδατικών ενδιαιτημάτων ενδιαιτημάτων κουνουπιών, κεφαλαιοποιώντας τις δυνατότητες υψηλής χωρικής ανάλυσης και πυκνού βήματος παρακολούθησης που προσφέρουν οι νέοι Ευρωπαϊκοί δορυφόροι Sentinel. Τα επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 • Περιοδικότητα: Οι χάρτες πιθανών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών είναι σταθερά διαθέσιμα με βήμα 5 ημερών. Το χρονικό βήμα διαθεσιμότητας καθορίζεται από την περιοδικότητα που χαρακτηρίζει την ταυτόχρονη χρήση δεδομένων Sentinel-1 και Sentinel-2 (www.esa.int, European Space Agency).
 • Σαφήνεια: Στους χάρτες γίνεται διάκριση των πλημμυρισμένων περιοχών με φυτοκάλυψη, από αυτές στις οποίες απουσιάζει η φυτοκάλυψη και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με την οικολογική χαρτογράφηση και την τυπολογία των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που έχει πραγματοποιήσει η Οικοανάπτυξη σε > 50% των υγροτόπων της χώρας (Οικοανάπτυξη Α.Ε., 2012)
 • Ακρίβεια: Οι χάρτες περιλαμβάνουν όλες τις εν δυνάμει υδατοσυλλογές (ακόμα και εκείνες που με βάση την χωρική ικανότητα που προσφέρουν τα δεδομένα Sentinel (10 μ), έχουν μικρότερες επιφάνειες από 100 τ.μ.

Ο πειραματικός σχεδιασμός της μεθοδολογίας περιέλαβε τα εξής:

 • Xρήση τουλάχιστον 100 σημείων δεδομένων πεδίου για κάθε κατηγορία (class) ταξινόμησης. Από αυτά, το 70% χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του αυτόματου αλγορίθμου και το 30% για την αξιολόγηση της ακρίβειάς του.
 • Μετρήσεις ποιότητας υδάτων (θερμοκρασία, περιεκτικότητα σε οξυγόνο, ηλεκτρική αγωγιμότητα, pH).
 • Αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων πεδίου (ύπαρξη νερού, ενδιαιτήματα, πυκνότητα προνυμφών, κλπ.) που υπάρχουν στο αρχείο της Οικοανάπτυξης για τα τελευταία 3 έτη, ούτως ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία των αλγορίθμων σε διαφορετικές υδρολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες.
 • Λήψη νέων δορυφορικών εικόνων και δεδομένων πεδίου για τα έτη 2018 και 2019 για την επιβεβαίωση της μεθοδολογίας και του πρωτότυπου εργαλείου.

 

Περίοδος εκτέλεσης έργου

06/2018 – 12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Ερευνητικό Έργο ΕΜΠΡΟΣ

Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών. Advanced Earth Observation and Information Technology Techniques for Early Investigation/ Analysis and Warning of Μosquito-Borne Diseases – ΕΜΠΡΟΣ (EMPROS)

Διάρκεια έργου: 30 μήνες

2020 – 2023

OIKOΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

  1. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Κέντρο Beyond, Δρ. Κοντοές, Συντονιστής
  2. Οικοανάπτυξη Α.Ε.  Δρ. Σπύρος Μουρελάτος
  3. Πανεπιστήμιο Πατρών – Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Αν. Καθηγητής Ιωάννης Κιουτσούκης
  4. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Καθηγητής Χρήστος Χαττζηχριστοδούλου

   

  Υπεργολάβοι:

  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Μικροβιολογίας Καθηγήτρια Άννα Παπά- Κονιδάρη
  2.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αν. Καθηγητής  Χρυσόστομος Δόβας

   

  Σύντομη περιγραφή:

  Η κεντρική ιδέα του έργου ΕΜΠΡΟΣ είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης του Ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) με την αξιοποίηση δεδομένων Παρατήρησης της Γης που προέρχονται από δορυφόρους καινούριας γενιάς και  προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής.

  Το ολοκληρωμένο σύστημα στοχεύει στην αξιοποίηση ετερογενών δεδομένων (παρατηρητήριο δεδομένων – μεγάλων δορυφορικών δεδομένων, επιδημιολογικά, εντομολογικά, ορνιθολογικά), και συλλογών (ensemble) δυναμικών και στατιστικών μοντέλων με σκοπό τη συστηματική καταγραφή και ανάκτηση σημαντικών τυποποιημένων πληροφοριών καθώς επίσης και την έγκαιρη προειδοποίηση και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων καταπολέμησης. Η καινοτομία και διεπιστημονική φύση του έργου ΕΜΠΡΟΣ στοχεύει στη διεύρυνση των υπηρεσιών και των προϊόντων, τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο όσο και στο επιστημονικό, για την ενίσχυση του τομέα της υγείας. Επιπλέον, οι καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων θα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα μεταφερσιμότητας και επέκτασης σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και σε περιοχές με διαφορετική γεωγραφική θέση και μορφολογία.

  Κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  1. Η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας επιδημιολογικής, εντομολογικής & ορνιθολογικής επιτήρησης, τεκμηρίωσης των στοιχείων με τυποποιημένη μορφή και απεικόνισης των αποτελεσμάτων.
  2. Η δημιουργία επιδημιολογικού, εντομολογικού & ορνιθολογικού παρατηρητηρίου στην Ελλάδα, μέσα από τη συστηματική συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, τυποποίηση και διαχρονική ανάλυση δεδομένων στο χρόνο και στο χώρο.
  3. Η ανάπτυξη Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Έγκαιρης Προειδοποίησης με αξιοποίηση μοντέλων πρόβλεψης (δυναμικών, στατιστικών & τεχνητής νοημοσύνης), βασισμένων στη χρήση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που συλλέγονται συστηματικά από μεγάλα δορυφορικά δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης, αλλά και επίγεια συστήματα παρατήρησης, καθώς και καταγεγραμμένα δεδομένα κουνουπιών, πουλιών και συμβάντων σε ανθρώπους.
  4. Ενίσχυση επιτήρησης και ανταπόκρισης στον ΙΔΝ με καινοτόμες υπηρεσίες/ αναλύσεις/ μοντέλα.
  5. Βελτίωση αντιμετώπισης αιμοεπαγρύπνησης.
  6. Βελτίωση χρόνου απόκρισης και ελέγχου κουνουπιών με καθοδηγούμενες ενέργειες καταπολέμησης.
  7. Παραγωγή/ διάθεση δεδομένων δεσμευτικών από Ευρωπαϊκές οδηγίες.
  8. Ευαισθητοποίηση φορέων σε εθνικό επίπεδο για την επικινδυνότητα του ΙΔΝ και τη δυναμική εξάπλωσής του
  9. Δημιουργία μόνιμης παρατήρησης από τη διαχρονική συλλογή, ανάλυση και τυποποίηση ετερογενών δεδομένων.
  10. Ανάπτυξη νέων μοντέλων εντοπισμού τάσεων μέσω ανάλυσης ιστορικότητας δεδομένων και κρουσμάτων.
  11. Βελτιστοποίηση χωροθέτησης και εγκατάστασης παγίδων συλλογής βιολογικού υλικού.
  12. Ανάπτυξη έγκαιρης προειδοποίησης με συνδυαστική χρήση ετερογενών μοντέλων.
  13. Διαδικτυακή εισαγωγή, αναζήτηση, ανάκτηση ετερογενών δεδομένων & αποτελεσμάτων.
  14. Αυτοματοποίηση & βελτιστοποίηση διεργασιών δημιουργίας/ ενημέρωσης επιδημιολογικών αποτελεσμάτων (πρόβλεψης, έγκαιρης προειδοποίησης).
  15. Βελτιστοποίηση χρήσης τεχνολογιών διαχείρισης μεγάλων & ετερογενών δεδομένων (Data Cubes).
  16. Βελτιστοποίηση διαχείρισης ολοκληρωμένων έργων καταπολέμησης διαβιβαστών.
  17. Μείωση κόστους – χρόνου εγκατάστασης παγίδων.
  18. Προώθηση/ διείσδυση συστήματος σε άλλες χώρες. Εμπορική αξιοποίηση συστήματος μέσω επίδειξης πιλοτικών αποτελεσμάτων.

   

  Περίοδος εκτέλεσης έργου.                                         

  07/2020 – 01/2023

   

  Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

  ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020, «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Ερευνητικό Έργο CheRemote

Εφαρμογή τηλεπισκόπησης στην καλλιέργεια της κερασιάς για τη συγκομιδή καρπού υψηλού επιπέδου αντιοξειδωτικής ικανότητας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εντομολογικών προσβολών από Rhagoletis cerasi και Drosophila suzukii

Διάρκεια έργου: 36 μήνες

2018 – 2021

 

OIKOΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 • ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ
 • ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΟΕ
 • NOVAGREEN AE
 • Παν/μιο Θεσσαλίας

 Σύντομη περιγραφή:

Η κερασιά είναι το πλέον καλλιεργημένο είδος από τα δενδρώδη οπωροφόρα στην Ευρώπη. Όμως, τα παραγόμενα κεράσια είναι πάντοτε σε έλλειψη στην αγορά, διότι η παραγωγή του προϊόντος αυτού είναι ευαίσθητη στις κλιματικές συνθήκες. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται περί τα 100.000 στρ. εκ των οποίων το 65%-70% στην Ημαθία και Πέλλα. Η μέση στρεμματική απόδοση της κερασιάς ανέρχεται από 400 έως 650 kg/στρ. και τιμές που απολαμβάνουν οι κερασοπαραγωγοί (1.8 – 2.0 €/kg) είναι από τις υψηλότερες στα οπωροφόρα δένδρα, ενώ το μέσο κέρδος παραγωγού ανέρχεται σε 350 €/στρ. Λόγω των ιδανικών κλιματικών συνθηκών για την παραγωγή πρώιμων κερασιών, η καλλιέργεια της κερασιάς παρουσιάζει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, παρουσιάζοντας το συγκριτικό πλεονεκτήμα της πρωιμότητας σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την υψηλή διατροφική του αξία και αντιοξειδωτικό περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη την σύγχρονη τάσης των καταναλωτών για προϊόντα “superfoods”.

Η αυξημένη αντιοξειδωτική ικανότητα οφείλεται στις συνθήκες υδατικού στρες και έντονου φωτισμού που υφίστανται τα υπέργεια όργανα των φυτών στη χώρα μας, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, των χαμηλών βροχοπτώσεων και της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Η συνθήκες αυτές διεγείρουν την παραγωγή αμπσισικού οξέως, που με τη σειρά του προκαλεί την αύξηση των καροτενοειδών και των πολυφαινολών, όπως των ανθοκυανών, ουσίες με αντιοξειδωτική δράση που προστατεύουν τον ανθρώπινο οργανισμό από το οξειδωτικό στρες, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις μολύνσεις. Οι ουσίες αυτές υπάρχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα κεράσια. Αυτή η ιδιαιτερότητα όμως δεν έχει αξιοποιηθεί, ώστε να καταστεί φανερό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή διαιτητική αξία.

Η συγκέντρωση του αμπσισικού οξέως και κατά συνέπεια η αντιοξειδωτική ικανότητα των καρπών, επηρεάζεται και από τη θέση του φυτού μέσα στον οπωρώνα, αφού το αμπσισικό οξύ είναι μια αντίδραση του φυτού στο υδατικό στρες και στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Φυτά τα οποία έχουν τέτοια έκθεση ώστε να υφίστανται λιγότερο φωτισμό λόγω έκθεσης η και σκίασης ή βρίσκονται σε περιοχές του οπωρώνα με υψηλή υγρασία λόγω ιδιαίτερων εδαφολογικών συνθηκών, είναι πιθανό να παρουσιάζουν μικρότερες συγκεντρώσεις αμπσισικού οξέως και συνεπώς οι καρποί να διαθέτουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις πολυφαινολικών ουσιών. Συνεπώς, είναι πιθανόν να υπάρχουν εντός του οπωρώνα θύλακες ή ζώνες με φυτά που έχουν καρπό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα και το αντιοξειδωτικό περιεχόμενο. Η καταγραφή και η ταυτοποίηση τέτοιων ζωνών είναι εφικτή με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της τηλεπισκόπησης της γεωματικής και της γεωστατιστικής ανάλυσης.

Η εκτίμηση των καροτενοειδών των ανθοκυανών καθώς και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού μπορούν να πραγματοποιηθεί με τη χρήση τηλεπισκοπικών δεικτών. Η αξιοποίηση πολυφασματικών εικόνων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορεί να προσδιορίσει τις περιοχές εντός του οπωρώνα, όπου συσσωρεύονται αυξημένες συγκεντρώσεις πολυφαινολών στους καρπούς των δέντρων λόγω κάποιας ιδιαιτερότητας της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό θα εξετασθούν διάφοροι φασματικοί δείκτες (Carotenoid Reflectance Index 1 (CRI1) , Carotenoid Reflectance Index 2 (CRI2), Anthocyanin Reflectance Index (ARI) κ.α και θα συσχετισθούν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών.

Η δημιουργία ζωνών διαχείρισης με τη χρήση πολυφασματικών δεικτών και η μελέτη με αναλυτικές διαδικασίες του αμπσισικού οξέως, των ανθοκυανών, των καροτενοειδών και των ολικών στερών διαλυτών του καρπού θα βοηθήσει στον προσδιορισμό ζωνών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (και αποτελούν terroir), ως προς την ποιότητα των καρπών (γιατί π.χ. συγκεντρώνουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ανθοκυανών στους καρπούς) και στον προσδιορισμό ζωνών που λόγω θέσης, έκθεσης και καλλιεργούμενης ποικιλίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρωιμότητα. Η γνώση των ζωνών που ωριμάζουν νωρίτερα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους παραγωγούς, διότι θα τους διευκολύνει στην καταπολέμηση των εντόμων ραγολέτιδας και δροσόφιλας (Rhagoletis cerasi και Drosophila suzukii, αντίστοιχα).

Ο προσδιορισμός του χρόνου έναρξης ωρίμανσης των κερασιών, συμπίπτει με την έναρξη των ωοτοκιών της ραγολέτιδος στους καρπούς και προσδιορίζει τον χρόνο για την εφαρμογή του πρώτου ψεκασμού.

Συνδυάζοντας τηλεπισκοπικές, αγρονομικές και εργαστηριακές μεθόδους το έργο έχει στόχους:

Α) Να προσδιορίζονται έγκαιρα ζώνες, αγροτεμάχια, ή και συστάδες δένδρων που εισέρχονται σε φάση ωρίμανσης, έτσι ώστε η φυτοπροστασία να γίνεται έγκαιρα και στοχευμένα.

Β) Να προσδιορίζονται έγκαιρα ζώνες, αγροτεμάχια, ή και συστάδες δένδρων με καρπούς που διαθέτουν το βέλτιστο αντιοξειδωτικό περιεχόμενο,  με στόχο την  βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συγκομιδής και  προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το έργο εκτελείται σε 500 στρέμματα κερασεώνων που βρίσκονται στο Δήμο Έδεσσας (Ν. Πέλλας), όπου καλλιεργούνται το 55% των κερασιών της χώρας. Τα αγροτεμάχια είναι αντιπροσωπευτικά των ποικιλιών και καλλιεργητικών πρακτικών της περιοχής. 

Τα φωτογραφικά-τοπογραφικά, όσο και τα πολυφασματικά δεδομένα (από μη-επανδρωμένα πτητικά μέσα ) καταχωρούνται  σε μία γεωβάση (GIS) στην οποία θα ενσωματώνονται  καλλιεργητικά, εδαφολογικά, κλιματολογικά και εντομολογικά δεδομένα, καθώς επίσης και παράμετροι ωρίμανσης των καρπών όπως το αμπσισικό οξύ, τα καροτενοειδή και οι πολυφαινόλες ολικά στερεά διαλυτά, σκληρότητα και οξύτητα σάρκας, αλλά και η αντιοξειδωτική ικανότητα.

Τα αποτελέσματα αναλύονται  με σύγχρονες μεθόδους γεωχωρικής ανάλυσης προκειμένου να διαμορφωθούν σχετικά ομοιογενείς ζώνες διαχείρισης σε διαφορετικές κλίμακες (περιοχές, αγροτεμάχια, ποικιλίες και δένδρα), από τις οποίες θα διαμορφωθούν οι τελικές ζώνες ωρίμανσης.

Τόσο τα δεδομένα, όσο και τα αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται σε μια εφαρμογή γεωργίας ακριβείας, ιδιαίτερα υποστηρικτική στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων στην διαχείριση των φυτειών κερασιού της Πέλλας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου (web) από σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές, καθώς και κινητές συσκευές (smartphone και tablet).

Πρόκειται για μια διαδικτυακή γεωπύλη (WebGIS), δηλαδή μια εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση σε μια πλούσια γεωβάση των φυτειών, που αποτελείται από 100 γεωχωρικά επίπεδα διανυσματικού (vector) και ψηφιδωτού (raster) τύπου – και συγκεκριμένα, αναλύσεις των καρπών και των φύλλων ανά δέντρο, εδαφολογικές αναλύσεις, αγρονομικές πληροφορίες (ποικιλία, ηλικία δέντρων, κλπ.), καθώς και εικόνες από Συστήματα μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – γνωστότερα και ως drone).

Το webGIS βρίσκεται εγκατεστημένο στο server της Οικοανάπτυξης και είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tsexa7.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d07dc4fcf5f941a3b1ed806d06dbd424

Τα πρώτα ευρήματα του έργου είναι πολύ ενθαρρυντικά και έχουν δημοσιευθεί σε διεθνές περιοδικό με κριτές (δείτε εδώ σχετική δημοσίευση: Antioxidants | Free Full-Text | Prediction of Antioxidant Activity of Cherry Fruits from UAS Multispectral Imagery Using Machine Learning (mdpi.com)

Περίοδος εκτέλεσης έργου:

06/2018 – 06/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης:

Έργο Τ1ΕΔΚ-04341, το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης & Καινοτομίας (Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ)

Ερευνητικό Έργο OPORA

Εγκατάσταση ενός «Συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταδιδόμενες ασθένειες από τα κουνούπια» και εφαρμογή νέων εργαλείων για την καταπολέμηση των φορέων ασθενειών σε αστικό περιβάλλον – EWSMD (Early Warning System for Mosquito – borne Diseases) . 

Διάρκεια έργου: 24 μήνες

2019 – 2021

OIKOΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

  1. Οικοανάπτυξη ΑΕ
  2. Εργαστήριο Εδαφολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το έργο περιλαμβάνει την έρευνα και δράσεις σε 6000 στρέμματα ελαιώνων στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και με τη συμμετοχή επιλεγμένων παραγωγών πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων:

 • Τοποθέτηση και συστηματική παρακολούθηση πυκνού δικτύου δακοπαγίδων
 • Παρακολούθηση της λίπανσης, άρδευσης και φυτοπροστασίας, με βάση την εδαφοκλιματική και αγρονομική ταξινόμηση των ελαιώνων.
 • Λήψεις δορυφορικών δεδομένων, πτήσεις drone, και τοποθέτηση επίγειων αισθητήρων.
 • συλλογή και ανάλυση εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών δεδομένων
 • μέτρηση δεικτών ποιότητας και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών

Στο πλαίσιο του έργου ψηφιοποιήθηκαν αγροτεμάχια από 135 παραγωγούς. Για τις ερευνητικές ανάγκες του έργου διαμορφώθηκαν προκαταρκτικές διαχειριστικές ζώνες και συμπληρώθηκαν αντίστοιχα ερωτηματολόγια για την καταγραφή των καλλιεργητικών πρακτικών. Επίσης, τοποθετήθηκαν και παρακολουθήθηκαν σε 5ημερη βάση 200 δακοπαγίδες, ελήφθησαν 200 εδαφικά δείγματα για την παραγωγή λιπαντικής συμβουλής καθώς και πλήθος δειγμάτων φυλλοδιαγνωστικής, απόδοσης, και μέτρησης πολυφαινολικού περιεχομένου.

Tα πρώτα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικά επιμέρους προβλήματα παθογένειας και θρέψης ανά αγροτεμάχιο που αποτελούν ένδειξη εξάντλησης του εδάφους. Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν επίσης τόσο στην απόδοση όσο και στο πολυφαινολικό περιεχόμενο του ελαιοκάρπου, τόσο εντός όσο και  μεταξύ των αγροτεμαχίων. Επιπλέον, εντοπίσθηκαν  σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών απόδοσης και ποιότητας, με τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά και την άρδευση. Το τελευταίο γεγονός συνηγορεί στο ότι κατάλληλές διαχειριστικές πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν στον βέλτιστο συνδυασμό απόδοσης και ποιότητας ανάλογα με τις επιδιώξεις του παραγωγού, που αποτελεί και στόχο του προγράμματος Opora.

Με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες   προτάσεις για βελτίωση των λιπαντικών  πρακτικών ανά παραγωγό.

Περίοδος εκτέλεσης έργου.                                               

04/2019 – 12/2021

 

Πλαίσιο Χρηματοδότησης :

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα RIS3 – έξυπνη εξειδίκευση, Αγροδιατροφή.