ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η Γεωργία Ακριβείας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη τάση στην πρωτογενή παραγωγή. Η βασικότερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει είναι η σύγχυση στην οποία βρίσκονται οι εν δυνάμει χρήστες της επί πολλά χρόνια, εξαιτίας της αποσπασματικότητας με την οποία δεχόταν παρόμοιες αλλά ελλιπείς και εν τέλει αναποτελεσματικές υπηρεσίες. Θα πρέπει όμως μακροπρόθεσμα να αντιμετωπίσει και επιμέρους προκλήσεις, καθώς με την υιοθέτηση μεθόδων γεωργίας ακριβείας ο παραγωγός αποδεδειγμένα και με συστηματικό τρόπο:

 • Κερδίζει πολύτιμο χρόνο με τον έγκαιρο προγραμματισμό των εργασιών του 
 • Εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για τις εισροές του
 • Εξοικονομεί ποσότητες γεωργικών εφοδίων
 • Διευκολύνεται στις εφαρμογές, με αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και ψηφιακών χαρτών
 • Βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων του 
 • Απολαμβάνει σε βάθος χρόνου μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση
 • Διατηρεί την αειφορία των χωραφιών του
 • Διευκολύνεται στην ένταξή του σε προγράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και περιβαλλοντικής προστασίας

Γεωργία ακριβείας

Η Γεωργία Ακριβείας (Γ.Α.) είναι ένα σύστημα διαχείρισης αγρού που βασίζεται στην πληροφορία και την τεχνολογία. Αξιοποιεί την εδαφική ετερογένεια του αγρού για να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των καλλιεργητικών εισροών. Οι μέθοδοι της Γεωργίας Ακριβείας αποτελούν το καταλληλότερο εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση της παραγωγής και του αγροτικού περιβάλλοντος.

Στην Οικοανάπτυξη, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των περιβαλλοντικών εφαρμογών, σχεδιάσαμε, εξελίξαμε και πλέον διαθέτουμε στην αγορά μια σειρά υπηρεσιών για Λίπανση, Άρδευση, Φυτοπροστασία και Συγκομιδή σε μεγάλες καλλιέργειες, δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια και κηπευτικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η προσέγγισή μας όσον αφορά στην Γεωργία Ακριβείας βασίζεται:

 • Στη λειτουργική διασύνδεση των εφαρμογών γεωργίας ακριβείας με την παραδοσιακή συμβουλευτική. 
 • Στην εξατομίκευση των εφαρμογών ανά παραγωγό
 • Στην παροχή εναλλακτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις δυνατότητες και τους περιορισμούς του πελάτη 
 • Στην αξιοποίηση του μεγάλου όγκου πραγματικών δεδομένων για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξη των υπηρεσιών μας

Οι υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας που διαμορφώνουμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας βασίζονται στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως δορυφορικές και εναέριες πολυφασματικές εικόνες, αισθητήρες εδάφους, λιπασματοδιανομείς μεταβλητών δόσεων, χαρτογράφους αποδόσεων κ.α., που συνδυάζονται λειτουργικά και με πιο παραδοσιακές τεχνολογίες, όπως εδαφολογικές αναλύσεις και φυλλοδιαγνωστική.

Διαθέτουμε ιδιόκτητο στόλο ΣμηΕΑ (συστημάτων μη-επανδρωμένων αεροσκαφών) για τη διενέργεια χαρτογραφικών, απεικονιστικών και ψεκαστικών εφαρμογών και κατάλληλα εκπαιδευμένο για την χρήση τους προσωπικό.

Στην Οικοανάπτυξη αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τον πελάτη υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Οι υπηρεσίες αυτές που έχουν διαμορφωθεί ώστε να περιλαμβάνουν “πακέτα” επιμέρους δράσεων είναι οι ακόλουθες: 

Υπηρεσία

Περιγραφή

PreFer

(Διαχείριση λίπανσης μεγάλων καλλιεργειών)

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη πακέτο υπηρεσιών λίπανσης ακριβείας μεγάλων καλλιεργειών (ρύζι, καλαμπόκι, βαμβάκι, σιτάρι, κλπ.) που μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερή χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων
 • Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών
 • Αξιολόγηση γονιμότητας
 • Πλήρη συμβουλευτική λίπανσης ανά ζώνη (βασική και επιφανειακή)
 • Προσαρμογή ψηφιακών χαρτών λίπανσης μεταβλητής δόσης για κάθε τύπο λιπασματοδιανομέα
 • Δορυφορική παρακολούθηση της εξέλιξης της καλλιέργειας 
 • Καθοδήγηση του παραγωγού κατά τις εφαρμογές.
Opóra

(Διαχείριση δενδρωδών καλλιεργειών)

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη πακέτο υπηρεσιών λίπανσης ακριβείας δενδρωδών καλλιεργειών (ελιά, κεράσι, κλπ) που μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερή χαρτογράφηση του οπωρώνα σε κλίμακα δέντρου
 • Αξιολόγηση γονιμότητας και γεωργικών πρακτικών
 • Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών
 • Πλήρη συμβουλή λίπανσης ανά ζώνη (βασική και επιφανειακή)
 • Παρακολούθηση της φυσιολογικής και φυτοπαθολογικής κατάστασης των δένδρων (stress) με drone
 • Καθοδήγηση του παραγωγού κατά τις εφαρμογές.
Prèmno

(Διαχείριση αμπελώνων)

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη πακέτο υπηρεσιών λίπανσης ακριβείας αμπελώνων και κηπευτικών που μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερής χαρτογράφηση του αμπελώνα σε κλίμακα πρέμνου
 • Αξιολόγηση γονιμότητας και γεωργικών πρακτικών
 • Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών
 • Πλήρης συμβουλή λίπανσης ανά ζώνη
 • Παρακολούθηση της φυσιολογικής και φυτοπαθολογικής κατάστασης των πρέμνων (stress) με drone
 • Καθοδήγηση του παραγωγού κατά τις εφαρμογές
 • Χάρτες ωρίμανσης
 • Διαμόρφωση μονάδων terroir