Ψηφιακή Εργαλειοθήκη

Ο υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης των σύγχρονων τεχνολογιών σε επίπεδο καλής πρακτικής μας παρέχει πλέον σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και υψηλές ταχύτητες λήψης αποφάσεων παρέμβασης που παλαιότερα δεν ήταν διαθέσιμες σε όλα μας τα έργα, είτε αυτά αφορούν στην καταπολέμηση κουνουπιών, είτε στη γεωργία ακριβείας ή στα έργα αγρο-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • γεωγραφικές βάσεις δεδομένων (GeoDatabase) που αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται συνεχώς προκειμένου να ενσωματώνονται σε αυτά νέες δομές και επικαιροποιημένα δεδομένα
  • εικόνες παρατήρησης γης (τηλεπισκόπησης) είτε ελεύθερης πρόσβασης (μη εμπορικοί δορυφόροι), είτε από δορυφορικά δεδομένα εμπορικής χρήσης ή ακόμα και από drones 
  • σύγχρονα εργαλεία ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων (εξειδικευμένα εμπορικά λογισμικά)
  • τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανικής εκμάθησης για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big Data)
  • ψηφιακά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα προβλεπτικά μοντέλα – αλγόριθμους. Τα μοντέλα αυτά αναπτύσσονται in-house από το εξειδικευμένο προσωπικό μας με αξιοποίηση δεδομένων (δικών μας ή και συνεργαζόμενων φορέων), παίρνουν τυποποιημένη μορφή (BoL, BAd, BAR, Urban Vision, Water Vision κ.ά.), ανατροφοδοτούνται συνεχώς και βελτιώνονται. 

 

Το ebite αποτελεί το βασικό εργαλείο που εξυπηρετεί τόσο την αποτελεσματικότερη οργάνωση του έργου, όσο και την άμεση και πληρέστερη εποπτεία των έργων Καταπολέμησης Κουνουπιών που υλοποιεί η Οικοανάπτυξη.

Το e-bite είναι η πατενταρισμένη ηλεκτρονική σουίτα της Οικοανάπτυξης (πατέντα με αριθμό 1010544) για την καταγραφή, παρακολούθηση, οπτικοποίηση και ανάλυση των πραγματοποιούμενων δράσεων και των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο. 

  • Δίνει τη δυνατότητα εύκολης και τυποποιημένης καταχώρησης σε πραγματικό χρόνο δεδομένων πεδίου (για τα κουνούπια αλλά και εν δυνάμει άλλα έντομα)
  • Προσφέρει άμεση απεικόνιση και στατιστική ανάλυση δεδομένων από όλους τους χειριστές (>400 – 150 της Οικοανάπτυξης και >250 από τις Εποπτικές αρχές)
  • Παρέχει την εποπτική εικόνα των έργων μεγάλης κλίμακας 

Πλατφόρμα

Φιλική ως προς τον χρήστη και διαβαθμισμένης πρόσβασης ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας των δεδομένων που προκύπτουν κατά των υλοποίηση των έργων μας, στους πελάτες μας. 

Το σύνολο των σύγχρονων τεχνολογιών και οι αλγόριθμοι που αναπτύσσουμε εντάσσονται στις διαθέσιμες προς τους πελάτες μας και το ευρύ κοινό ηλεκτρονικές μας εφαρμογές & πλατφόρμες. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

BoL

Mοντέλο

BAd

Mοντέλο

BAR

Mοντέλο

Water Vision

Προϊόν 

Mosquito Vision

Προϊόν 

Urban Vision

Προϊόν 
Περισσότερα για τα μοντέλα και τα προϊόντα