Ψηφιακή Εργαλειοθήκη

Ο υψηλός βαθμός ενσωμάτωσης των σύγχρονων τεχνολογιών σε επίπεδο καλής πρακτικής μας παρέχει πλέον σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και υψηλές ταχύτητες λήψης αποφάσεων παρέμβασης που παλαιότερα δεν ήταν διαθέσιμες σε όλα μας τα έργα, είτε αυτά αφορούν στην καταπολέμηση κουνουπιών, είτε στη γεωργία ακριβείας ή στα έργα αγρο-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Οι σύγχρονες αυτές τεχνολογίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • γεωγραφικές βάσεις δεδομένων (GeoDatabase) που αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται συνεχώς προκειμένου να ενσωματώνονται σε αυτά νέες δομές και επικαιροποιημένα δεδομένα
  • εικόνες παρατήρησης γης (τηλεπισκόπησης) είτε ελεύθερης πρόσβασης (μη εμπορικοί δορυφόροι), είτε από δορυφορικά δεδομένα εμπορικής χρήσης ή ακόμα και από drones 
  • σύγχρονα εργαλεία ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων (εξειδικευμένα εμπορικά λογισμικά)
  • τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανικής εκμάθησης για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (big Data)
  • ψηφιακά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα προβλεπτικά μοντέλα – αλγόριθμους. Τα μοντέλα αυτά αναπτύσσονται in-house από το εξειδικευμένο προσωπικό μας με αξιοποίηση δεδομένων (δικών μας ή και συνεργαζόμενων φορέων), παίρνουν τυποποιημένη μορφή (BoL, BAd, BAR, Urban Vision, Water Vision κ.ά.), ανατροφοδοτούνται συνεχώς και βελτιώνονται. 

 Το σύνολο των σύγχρονων τεχνολογιών και οι αλγόριθμοι που αναπτύσσουμε εντάσσονται στις διαθέσιμες προς τους πελάτες μας και το ευρύ κοινό ηλεκτρονικές μας εφαρμογές & πλατφόρμες. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Mosquito Vision

Εφαρμογή ανοικτού τύπου για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αναμενόμενη καθημερινή βραδινή και νυχτερινή όχληση από κουνούπια για το σύνολο των οικισμών που είναι ενταγμένοι στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών (εφαρμογή στη λογική “Citizen Science”)

 

eBite app

Eφαρμογή κλειστού τύπου για την καταγραφή δεδομένων πεδίου (προνύμφες, ψεκασμοί και παρατηρήσεις) από το επιστημονικό μας προσωπικό και τους χειριστές μας,  με μετάδοση σε πραγματικό χρόνο

 

eBite platform

Φιλική ως προς τον χρήστη και διαβαθμισμένης πρόσβασης ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας των δεδομένων που προκύπτουν κατά των υλοποίηση των έργων μας, στους πελάτες μας.