περισσότερα...

Το έργο αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης του πληθυσμού των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους από εδάφους σε εστίες του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού συστήματος (πλην των ορυζώνων), καθώς και στο αστικό σύστημα στο σύνολο της Περιφέρειας, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

περισσότερα...

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί ένα μεγάλο έργο καταπολέμησης κουνουπιών, που καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της οικονομικής δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Το έργο εξελίσσεται με ιδιαίτερη ένταση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα από τα κουνούπια, αυτές που βρίσκονται κοντά στα εκτεταμένα υγροτοπικά συστήματα που βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες και παράγουν καθ’ όλη την διάρκεια των εαρινών, θερινών και φθινοπωρινών μηνών σημαντικούς πληθυσμούς προνυμφών κουνουπιών.

Το έργο αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2020-2022 και περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Το έργο πραγματοποιείται και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, στο αστικό, περιαστικό/αγροτικό και φυσικό σύστημα του συνόλου των 12 Δήμων της Περιφέρειας, με έμφαση στα παραλίμνια και παραποτάμια υγροτοπικά συστήματα.

Επιμέρους στόχοι:

1. Η προστασία των περιοχών υψηλής όχλησης, ιδιαίτερα των παραλίμνιων και παραποτάμιων περιοχών

2. Ο εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κυριότερων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό/ αγροτικό και περιβάλλον.

3. Ο περιορισμός της παρουσίας κουνουπιών στις πόλεις και στους οικισμούς ιδιαίτερα αυτών με υψηλή τουριστική ανάπτυξη.

4. Η εντομολογική και επιδημιολογική επιτήρηση μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθερών δικτύων παρακολούθησης εντομολογικών δεδομένων και δεδομένων εκτίμησης του επιδημιολογικού κινδύνου.

5. Η ετοιμότητα και δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων εγχώριας μετάδοσης ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια.

6. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο την συμβολή του στην επιτυχία του έργου και την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

7. Η αξιοποίηση των πλέον πρόσφορων νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μέσων και μεθοδολογιών για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων και για την συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω στόχων.

Μέγεθος του έργου:

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις προνυμφοκτονίας (εργασίες πεδίου – δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις) σε κατά προσέγγιση:

●     200.000 στρέμματα υγροτοπικών συστημάτων, εκ των οποίων 30.000 στρέμματα θεωρούνται ιδιαίτερα παραγωγικά σε προνύμφες κουνουπιών

●     992 χιλιόμετρα καναλιών και ρεμάτων που απαιτούν παρακολούθηση στο αγροτικό και περιαστικό σύστημα.

●     2.000 στρέμματα πλημμυρισμένες εκτάσεις στο περιαστικό σύστημα

●     1.400 διάσπαρτες εστίες περιορισμένης έκτασης στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα

●     7 πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, 10.000 φρεάτια όμβριων υδάτων σε πόλεις και σε οικισμούς

Μεθοδολογία:

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται συνεχείς καθημερινές δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας  από εδάφους σε όλες τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο περιαστικό, αγροτικό, φυσικό και αστικό σύστημα. Επιπλέον πραγματοποιούνται ψεκασμοί προνυμφοκτονίας και από αέρος στα υγροτοπικά συστήματα με τη χρήση μη επανδρωμένων μέσων (drones)

Προτεραιότητα δίνεται:

  • στις περιοχές όπου υπάρχει συνύπαρξη υγροτοπικών συστημάτων με πυκνοδομημένες αστικές περιοχές
  • στις περιοχές με ιστορικό εκδήλωσης ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια (ιός του Δυτικού Νείλου, ελονοσία),
  • σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος

Το έργο αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης του πληθυσμού των προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών σε εστίες του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού συστήματος, καθώς και στο αστικό σύστημα στο σύνολο της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν.

Επιμέρους στόχοι:

  1. Η προστασία των περιοχών υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα αυτών στις οποίες κατά τα τελευταία χρόνια εκδηλώθηκαν κρούσματα ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια
  2. Ο εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κυριότερων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό/ αγροτικό και περιβάλλον.
  3. Ο περιορισμός της παρουσίας κουνουπιών στις πόλεις και στους οικισμούς ιδιαίτερα αυτών με υψηλή τουριστική ανάπτυξη.
  4. Η εντομολογική και επιδημιολογική επιτήρηση μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας σταθερών δικτύων παρακολούθησης εντομολογικών δεδομένων και δεδομένων εκτίμησης του επιδημιολογικού κινδύνου.
  5. Η ετοιμότητα και δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων εγχώριας μετάδοσης ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια.
  6. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο την συμβολή του στην επιτυχία του έργου και την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
  7. Η αξιοποίηση των πλέον πρόσφορων νέων επιστημονικών και τεχνολογικών μέσων και μεθοδολογιών για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων και για την συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω στόχων.

Μέγεθος του έργου:

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει έκταση 8.303 τ. χλμ. και 623.065 κατοίκους κατά την απογραφή του 2011.

Το έργο περιλαμβάνει δράσεις προνυμφοκτονίας (εργασίες πεδίου – δειγματοληψίες και

ψεκαστικές παρεμβάσεις ) σε κατά προσέγγιση:

  • 100 υγροτοπικά συστήματα και πλημμυρισμένες εκτάσεις
  • 1.000 χιλιόμετρα καναλιών και ρεμάτων που απαιτούν παρακολούθηση στο αγροτικό και περιαστικό σύστημα.
  • 5.000 εστίες αναπαραγωγής στο περιαστικό σύστημα

10.000 φρεάτια όμβριων υδάτων  και λοιπές σημαντικές εστίες στις μεγάλες πόλεις και σημαντικούς οικισμούς στην Περιφέρεια Κρήτης

Μεθοδολογία:

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται συνεχείς καθημερινές δειγματοληψίες και ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας  από εδάφους σε όλες τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο περιαστικό, φυσικό, αγροτικό και αστικό σύστημα, Επιπλέον πραγματοποιούνται ψεκασμοί προνυμφοκτονίας και από αέρος στα υγροτοπικά συστήματα με τη χρήση μη επανδρωμένων μέσων (drones)

 

Προτεραιότητα δίνεται:

  •         στις περιοχές όπου υπάρχει συνύπαρξη υγροτοπικών συστημάτων με πυκνοδομημένες αστικές περιοχές
  •         στις περιοχές με ιστορικό εκδήλωσης ασθενειών μεταδιδόμενων από κουνούπια (ιός του Δυτικού Νείλου, ελονοσία)

·         σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος