2013

Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της τηλεπισκόπησης, με την ανάπτυξη  πιλοτικού διαγνωστικού συστήματος  προσυμπτωματικής αποτύπωσης προσβολών ασθενειών σε επιλεγμένες καλλιέργειες. Το σύστημα βασίζεται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εφοδιασμένων με οπτικούς, πολυφασματικούς και θερμικούς αισθητήρες μπορεί να αποδώσει χωρικά εντοπισμένες πληροφορίες σε επίπεδο αγρού, καλλιεργητικής ζώνης ή και φυτού. Τα επόμενα έτη διαμορφώνουμε πιλοτική και εν συνεχεία εμπορική παροχή υπηρεσιών Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) σε ορυζοκαλλιέργειες και όχι μόνο, με ταυτόχρονη αύξηση της εξωστρέφειας στον τομέα με τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις και συνέδρια του χώρου.