Γεωργία ακριβείας

Αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία μας στις σύγχρονες τεχνολογίες από τα έργα μεγάλης κλίμακας καθώς και το άρτιο τεχνικό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό μας, στην Οικοανάπτυξη συμβάλλουμε καθοριστικά στην εξέλιξη του χώρου της γεωργίας ακριβείας στη χώρα, επιδεικνύοντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά της στους πελάτες μας σε όλη τη χώρα. Τα έργα μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με πρωτοπόρους παραγωγούς και εταιρίες για ποικίλες καλλιέργειες. Ενδεικτικά:

Ορυζοκαλλιέργεια

Κτήμα Κώστα Κράββα, Χαλάστρα

Λίπανση ακριβείας στο ρύζι (2016-2021) – 1200 στρέμματα – δορυφορικές εικόνες, εδαφολογικές αναλύσεις και τεχνολογίες VRT και yield monitor

Από το 2016 η Οικοανάπτυξη συνεργάζεται με το Κτήμα Κ. Κράββα έκτασης 1200 στρ. στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Σκοπός της συνεργασίας η εφαρμοσμένη έρευνα για την απόκτηση τεχνογνωσίας στην καλλιέργεια του ρυζιού και η εφαρμογή συμβουλευτικής  με όρους Γεωργίας Ακριβείας. Σήμερα το Κτήμα Κράββα έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα  σε όλους τους τομείς παραγωγής, όπως αύξηση των αποδόσεων, βελτίωση βιομηχανικής απόδοσης, βελτίωση πρωτεΐνης και μείωση λιπαντικών εισροών.

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις αύξησης τόσο της υδρόβιας πανίδας ασπονδύλων, όσο και της επισκεπτόμενης σε αυτά ορνιθοπανίδας. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάστηκαν μετά από πρόσκληση στο «Συνέδριο για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Γεωργίας» στις 6-7 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες (The 2018 EU Agricultural Outlook Conference), ετήσια εκδήλωση που συγκεντρώνει όλους τους φορείς που εμπλέκονται ενεργά στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού μέλλοντος στην Γεωργία. Έχουν επίσης υποβληθεί για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά.

14 Νομοί

Corteva

Λίπανση ακριβείας στο βαμβάκι και το καλαμπόκι (2018-2021) – 1600 στρέμματα – δορυφορικές εικόνες, εδαφολογικές αναλύσεις και τεχνολογίες VRT (ορισμένοι παραγωγοί)

Ηλεία

Compo

Λίπανση ακριβείας στη βιομηχανική τομάτα (2018) – 260 στρέμματα – δορυφορικές εικόνες και εδαφολογικές αναλύσεις

Άθως

Οινοποιία Τσάνταλη

Λίπανση ακριβείας και αναγνώριση ζωνών ωρίμανσης στο αμπέλι (2016-2017) – 650 στρέμματα – εικόνες drone και εδαφολογικές αναλύσεις

1400 στέμματα

Ελαιώνας Στυλίδας

Διαμόρφωση ζωνών διαχείρισης και στοχευμένη φυτοπροστασία στην ελιά (2016) – 1400 στρέμματα – δορυφορικές εικόνες