2021

Από το 2021 ενσωματώνουμε τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσουμε σε επίπεδο καλής πρακτικής σε όλα μας τα έργα, είτε αυτά αφορούν στην καταπολέμηση κουνουπιών, είτε στη γεωργία ακριβείας ή στα έργα αγρο-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.   Είμαστε πλέον σε θέση να επιδεικνύουμε σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας και υψηλές ταχύτητες λήψης αποφάσεων παρέμβασης που παλαιότερα δεν ήταν εφικτές.