2017

Από το 2017 η εταιρία επενδύει σταθερά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση τόσο με την ηλεκτρονική καταχώρηση των πολύτιμων χρονοσειρών δεδομένων πεδίου όσο και με την ανάλυσή τους σε δεύτερο χρόνο και σε συνδυασμό με δεδομένα παρατήρησης γης ( Earth Observation) και τεχνολογιών μηχανικής εκμάθησης (machine learning) & τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) για την ανάπτυξη της ψηφιακής εργαλειοθήκης της εταιρίας.