1997

εκτελούμε  το πρώτο έργο καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας μετά τη λήξη του ανθελονοσιακού αγώνα, σε 165.000 στρέμματα ορυζώνων στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, με σημαντική επιτυχία.