ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ιδιόκτητος στόλος πλέον των 90 οχημάτων

  • Ημιφορτηγά ανοικτού τύπου (4×4, 4×2)

  • Ημιφορτηγά κλειστού τύπου

  • Επιβατικά ΙΧ

  • Aμφίβια ερπυστριοφόρα 8×8

Ιδιόκτητο σμήνος ΣμηΕΑ (drone) που περιλαμβάνουν

Ψεκαστικά οκτακόπτερα με δεξαμενές υγρού και κοκκοδιανομείς

Σταθερής πτέρυγας με πολυφασματικές, θερμικές και RGB κάμερες

Πολυκόπτερα με πολυφασματικές, θερμικές και RGB κάμερες

Εξειδικευμένος εξοπλισμός ψεκασμού που περιλαμβάνει:

  • Επινώτιους εκνεφωτές μικρού-υπέρμικρου όγκου (LV,ULV)

  • Επινώτιους κοκκοδιανομείς

  • Εποχούμενους εκνεφωτές ULV (υπέρμικρου όγκου) 18hp

  • Εποχούμενα ψεκαστικά LV-ULV (βαρέως τύπου) 36-67hp

  • Εποχούμενα συμβατικά ψεκαστικά συγκροτήματα 6.5hp