2018

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Ευρώπη για την αναδιοργάνωση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στη Σερβία. Μετά από πολυήμερη εργασία πεδίου συντάσσεται σχετική τεχνική έκθεση.  

Συμβάλλουμε επίσης με τις δράσεις και την εμπειρία μας στη συγγραφή του manual του Π.Ο.Υ, που εκδόθηκε το 2019, με τίτλο «Manual on prevention of establishment and control of mosquitoes of public health importance in the WHO European Region».