Η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) παίζει σημαντικό ρόλο στο επιχειρηματικό μας μοντέλο καθώς συνεισφέρει τα μέγιστα στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

 Επενδύουμε σταθερά τόσο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όσο και υποδομών προκειμένου:

 •         να ενσωματώνουμε νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στα έργα που υλοποιούμε για λογαριασμό των πελατών μας
 •         να διευρύνουμε τα πεδία στα οποία δραστηριοποιούμαστε
 •         να βελτιώνουμε όλα τα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής μας, παράγοντας νέα γνώση
 •         να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ σε τεχνολογικό, οργανωτικό και εργασιακό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, με την δραστηριότητά μας στην εφαρμοσμένη Έρευνα & Ανάπτυξη:

 •          η ερευνητική μας ομάδα στοχεύει στο να εφαρμόζει τις πλέον καινοτόμες ιδέες, στο πλαίσιο μακροχρόνιων συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και εξειδικευμένες εταιρείες
 •         χτίζουμε τη γνώση μας σε γερά θεμέλια επιλέγοντας τη συλλογή των δεδομένων  μας στο πεδίο από το τεχνικό μας προσωπικό, ακολουθούμενη από τη διενέργεια follow-up και την επικύρωσής τους – data validation
 •         η αξιοπιστία των δεδομένων μας καταδεικνύεται και από το γεγονός πως ήδη στο πλαίσιο συνεργασιών μας εφαρμόζουμε διαμοιρασμό δεδομένων (data sharing) με τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (B2G)
 •         με την ψηφιακή εργαλειοθήκη διασφαλίζουμε τόσο την ακεραιότητα των δεδομένων, την ομοιοτυπία τους και τη διάχυσή τους
 •         τα καινοτόμα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσουμε παρουσιάζονται τακτικά σε διεθνείς ημερίδες, συνέδρια κλπ.
 •         δημοσιεύουμε συστηματικά τα αποτελέσματά μας σε υψηλού κύρους ελληνικά και διεθνή περιοδικά
 •         τα ψηφιακά μας προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις πλειάδας στελεχών δημόσιων & ιδιωτικών Οργανισμών, Φορέων Χρηματοδότησης αλλά και απλών πολιτών.

 Δείτε τα ερευνητικά και πιλοτικά μας  έργα εδώ