2011

Μας ανατίθεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ η μελέτη “Ορθολογική διαχείριση κουνουπιών στην Ελλάδα” για τις ανάγκες της οποίας προχωρούμε για πρώτη φορά στην οικολογική  χαρτογράφηση και  αξιολόγηση των περισσότερων υγροτόπων της χώρας, με ταυτόχρονη εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής επιτήρησης για τα κουνούπια. Παράλληλα, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε  τοπική έξαρση κρουσμάτων ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα