2001

 η “ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ” όπως πλέον έχει μετονομαστεί εισέρχεται στο χώρο της καταπολέμησης παρασίτων σε κατοικημένους χώρους και με τις διεθνούς επιπέδου υπηρεσίες της καταλαμβάνει αμέσως κυρίαρχο ρόλο. Ο τομέας αυτός γνωρίζει διαρκή ανάπτυξη για μία δεκαετία καλύπτοντας τις ανάγκες των μισών νοσηλευτικών δομών της χώρας, το σύνολο των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων της Β. Ελλάδος και μεγάλο αριθμό πελατών του ιδιωτικού τομέα και της βιομηχανίας τροφίμων.