Τέσσερα στελέχη της Οικοανάπτυξης συμμετέχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην Ευρώπη (AIM COST)- ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου (2023) στην Ρώμη το 4ο διεθνές συνέδριο για την ολοκλήρωση του AIM COST.

Πρόκειται για ένα δίκτυο αρχικών εταίρων από 17 χώρες, υπό τον συντονισμό της καθηγήτριας Alessandra de la Torre και του καθηγητή Dušan Petrić, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκροτήθηκε από ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες της δημόσιας υγείας (public health) και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την επιτήρηση και τον έλεγχο του Aedes albopictus και άλλων ειδών χωροκατακτητικών κουνουπιών Aedes (AedesInvasiveMosquitoes- AIM), καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου εισαγωγής και εξάπλωσης εξωτικών λοιμώξεων που μεταδίδονται από τα AIM.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του AIM COST αποτέλεσε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών γνώσης, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, την τυποποίηση, τη βελτιστοποίηση και την προώθηση νέων διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου σε επίπεδο χώρας, καθώς και τη βελτίωση της διάδοσης. Σταδιακά και μέχρι το τέλος της ολοκλήρωσης του, το AIM COST, εκτός των άλλων, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Στο δίκτυο αυτό σημαντική υπήρξε η ελληνική εκπροσώπηση. Πιο συγκεκριμένα, από πλευράς Οικοανάπτυξης, η Sandra Gewehr υπήρξε μέλος της επιτροπής διαχείρισης του AIM COST, μαζί με τους άλλους εθνικούς εκπροσώπους και από τις 17 συμμετέχουσες χώρες. Στο πρόσφατο συνέδριο για την ολοκλήρωση του προγράμματος (Ρώμη, 01-01/02/2023) η διευθύντρια έρευνας και ανάπτυξης της «Οικοανάπτυξης» συμμετείχε με την παρουσίαση της υπό τον τίτλο ”Εναρμόνιση των υγειονομικών πολιτικών αναφορικά με τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια στην Ευρώπη: πού βρισκόμαστε”.

Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά την διάρκεια του προγράμματος, σε δύο συνέδρια και τρία θεματικά εξειδικευμένα σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί, συμμετείχαν οι εξής:

  • Training course “Harmonizing Aedes Invasive Mosquito (AIM) surveillance across Europe”: Νίκος Κελεμένης (υπεύθυνος ΣΜηΕΑ και υπεύθυνος γραφείου Αθηνών), 2019, Ακρωτήρι Κύπρος
  • 2ο Συνέδριο AIM COST, Συμμετοχή Sandra Gewehr και Νίκος Κελεμένης, 02/2020, Λισαβόνα Πορτογαλία
  • Training course “Field Assessment of Quality in Control Measures Against Aedes Invasive Mosquitoes” (including SIT): Νίκος Λάζος (τεχνικός διευθυντής), 09/2021, Βαλένθια Ισπανία
  • Training course: “From sampling to models and maps: a Roadmap of best practice”, Νίκος Πέρρος (διευθυντής Νοτίου Ελλάδος), 10/2022, Σόφια Βουλγαρία
  • 4ο Καταληκτικό συνέδριο AIM COST με ομιλήτρια τη Sandra Gewehr, 02/2023, Ρώμη Ιταλία