Δύο στελέχη της Οικοανάπτυξης, συντονιστές της ειδικής έκδοσης “Remote Sensing for Vector-Borne Disease Prediction and Monitoring” του διεθνούς περιοδικού Remote sensing

Για δεύτερη φορά, δύο στελέχη της Οικοανάπτυξης, ο Dr Σπύρος Μουρελάτος και ο Dr Χρήστος Καρυδάς, αναλαμβάνουν μια ειδική έκδοση του έγκριτου, διεθνούς, επιστημονικού περιοδικού Remote sensing, με σημαντική απήχηση στον επιστημονικό κόσμο (impact factor 5.349).

Η έκδοση αυτή αφορά στην καλύτερη κατανόηση της χρήσης της τηλεπισκόπησης στην μοντελοποίηση και την παρακολούθηση ασθενειών μεταδιδόμενων από διαβιβαστές (Remote Sensing for Vector-Borne Disease Prediction and Monitoring). Ήδη έχουν προσκληθεί εκατοντάδες διακεκριμένοι επιστήμονες του χώρου να υποβάλλουν σχετικές δημοσιεύσεις, με καταληκτική ημερομηνία τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια αντίστοιχη ανάθεση του περιοδικού στον Dr Χρήστο Καρυδά με θέμα “Remote sensing of Agro-ecosystems”, στην οποία δημοσιεύτηκαν 14 εργασίες.