Ολοκληρώθηκε η μελέτη της Οικοανάπτυξης για τα κουνούπια στην Κύπρο

Στα χέρια της δημοτικής αρχής Λεμεσού και στους συναρμόδιους φορείς βρίσκεται πλέον η μελέτη που συνέταξε η Οικοανάπτυξη για την αντιμετώπιση της όχλησης από κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λεμεσού της Κύπρου (εργασίες πεδίου  στο διάστημα 06/2021- 08/2022). Η συγκεκριμένη μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τρεις μεγάλες εταιρίες real estate διεθνούς εμβέλειας, οι οποίες υλοποιούν μεγάλα έργα τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή.  Εδώ και αρκετά χρόνια το πρόβλημα της όχλησης από κουνούπια στην συγκεκριμένη περιοχή αναφέρεται ως ιδιαίτερα σημαντικό και υπάρχουν τρεις διαφορετικοί φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση κουνουπιών:  το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, ο δήμος Λεμεσού και οι αγγλικές βάσεις.

Η μελέτη υπό τον γενικό τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στη Δυτική Λεμεσό. Πρόταση Σχεδίου Δράσης», αφορούσε πέντε επιμέρους εργασίες και υλοποιήθηκε:

  • Χαρτογράφηση των εν δυνάμει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
  • Παρακολούθηση της δυναμικής πληθυσμού των κουνουπιών
  •  Δημιουργία γεωβάσης δεδομένων και χρήση της πλατφόρμας e-bite της Οικοανάπτυξης για την καταγραφή δεδομένων πεδίου
  •  Παρακολούθηση επιφανειακών υδάτων με τη χρήση δεδομένων παρατήρησης γης και αισθητήρων στάθμης νερού
  •  Εκπόνηση σχεδίου δράσης

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Sandra Gewehr και με τεχνική υποστήριξη από την Ξανθή Τσένη. Στην συγκεκριμένη μελέτη συνεισέφεραν σε επίπεδο τεχνογνωσίας και συμμετείχαν σε εργασίες πεδίου τα στελέχη: Πάρης Τσαγκάρης, Κώστας Ιορδανίδης, Αντώνης Καραγιάννης, Νίκος Λάζος και Νίκος Κελεμένης.

Διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, ότι το αστικό σύστημα, περίπου το 12% των φρεατίων όμβριων υδάτων κυρίως στον αστικό ιστό της Λεμεσού συγκρατούν νερό και το 25% από αυτά είναι τακτικά παραγωγικά σε προνύμφες κουνουπιών, επομένως χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογές προνυμφοκτονίας. Ο υγροβιότοπος του Ακρωτηρίου βρέθηκε να είναι η πιο παραγωγική περιοχή σε πλημμυρικά κουνούπια Ae. caspius αλλά κυρίως και Ae. detritus που προκαλούν τη μεγαλύτερη όχληση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Λεμεσού, αλλά δεν πρέπει να παραμεληθεί η συνεχής παραγωγή κουνουπιών του γένους Culex ειδικά στην περιοχή Λιβάδι.