“Παράκτιες απειλές στη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον”, Σπύρος Μουρελάτος, Κατερίνη 23/11/2023

Ο Σπύρος Μουρελάτος παρουσίασε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023 στην Κατερίνη, το θέμα “Παράκτιες απειλές στη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον”, στο πλαίσιο σχετικής συνάντησης εργασίας που διοργανώθηκε από την Πιερική Αναπτυξιακή, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. CLLD LEADER Αλιείας, σε συνεργασία με 22 συνολικά συμβαλλόμενες αναπτυξιακές και άλλους φορείς τοπικής ανάπτυξης της χώρας, υπό τον συντονισμό της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

Κύριος στόχος του εν λόγω Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας είναι η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης τους ο κύριος Μουρελάτος αναφέρθηκε στη μεγάλη ευπάθεια και αστάθεια των παράκτιων ζωνών λόγω της επιρροής τους από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, και πρότεινε συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν να κάνουν με την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών, στο διαμοιρασμό δεδομένων και  στην ανάγκη ανάδειξης ενός αξιόπιστου φορέα συλλογικής διαχείρισης.