4ο διαδικτυακό σεμινάριο της Οικοανάπτυξης (13/12/2023)

Στις 13/12/2023 και ώρα 10:00-12:00, θα λάβει χώρα το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο της Οικοανάπτυξης με θέμα “Κλιματική αλλαγή και ασθένειες μεταδιδόμενες με διαβιβαστές”.

Το σεμινάριο του Δεκεμβρίου θα επικεντρωθεί στην κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες μεταδιδόμενες από διαβιβαστές. Μαζί μας θα έχουμε τέσσερις διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παναφρικανικό Οργανισμό Καταπολέμησης Κουνουπιών, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταπολέμησης Κουνουπιών και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale για να μας δώσουν μια εικόνα από τη δική τους οπτική.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

  • Βασίλης Βασιλείου (Yale School of Public Health) – “Κλιματική αλλαγή και Περιβαλλοντική Υγεία”
  • Florence Fouque (TDR WHO Geneva)- “Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους διαβιβαστές και στις ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές: επισκόπηση και έργα υποστηριζόμενα από το TDR (Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Έρευνα του ΠΟΥ)”
  • Charles Mbogo (PanAfrican Mosquito Control Association) – “Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια στην Αφρική”
  • Sandra Gewehr (Οικοανάπτυξη/European Mosquito Control Association) – “Ασθένειες μεταδιδόμενες με κουνούπια: ετοιμότητα και πολιτικές μετριασμού ενόψει της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη”

Για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του σεμιναρίου συνδεθείτε μέσω του υπολογιστή ή/και της κινητής συσκευής σας επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

*Κατά την σύνδεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το όνομα και το email σας.

Σύνδεσμος σύνδεσης στο διαδικτυακό σεμινάριο 

Η συγκεκριμένη σειρά σεμιναρίων, με αντικείμενο την καταπολέμηση κουνουπιών και την χρήση τεχνολογιών για την περίοδο 2022-2025, στοχεύει στην:

  1. Ενημέρωση εν γένει σε θέματα επιδημιολογικού κινδύνου και τρόπων αντιμετώπισης
  2. Εξοικείωση στην χρήση νέων τεχνολογιών συλλογής και διαχείρισης δεδομένων
  3. Παρουσίαση εύχρηστων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες