Νέες προοπτικές στην αξιοποίηση του έργου CheRemote διαβλέπει ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ομιλητής στην ημερίδα αιρετών του 15ου OTS Forum, με τίτλο «Ψηφιακή στρατηγική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα με ορόσημο το 2030» ήταν ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ο κ. Κουρέτας μίλησε για τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την κατάλληλη πρακτική καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων αναπτύσσοντας το παράδειγμα των Κερασεώνων της Πέλλας.

Στην παρουσίαση του ο νέος περιφερειάρχης τόνισε πως η χρήση νέων τεχνολογιών και υποδομών «έξυπνης γεωργίας» μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της υπεραξίας των αγροτικών προϊόντων, καθιστώντας τα ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο περιβάλλον και ανοίγοντας έτσι νέους δρόμους στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κουρέτας παρουσίασε το παράδειγμα των κερασεώνων του νομού Πέλλας, όπου με την βοήθεια ψηφιακών εικόνων από μη-επανδρωμένα πτητικά μέσα (drone) καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των κερασιών πολύ πριν την συγκομιδή και χωρίς δειγματοληψίες καρπών, που τελικά οδηγούν στην διαμόρφωση ποιοτικών ζωνών καλλιέργειας.

Η παραπάνω δυνατότητα διερευνήθηκε και επιβεβαιώθηκε από το ερευνητικό έργο CheRemote, που συντονίστηκε από την Οικοανάπτυξη, κατά την περίοδο 2019-2021 και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης & καινοτομίας (Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ). Το έργο εκτελέστηκε πιλοτικά σε 500 στρέμματα κερασεώνων (τόσο σε ορεινές όσο και σε πεδινές εκτάσεις) του νομού Πέλλας, όπου καλλιεργούνται το 55% των κερασιών της χώρας. Τα αγροτεμάχια ήταν αντιπροσωπευτικά των ποικιλιών και καλλιεργητικών πρακτικών της περιοχής.

Συνδυάζοντας τεχνολογίες τηλεπισκόπησης με αγρονομικές και εργαστηριακές μεθόδους το έργο πέτυχε:

Α) Να προσδιορίζονται έγκαιρα ζώνες, αγροτεμάχια, ή και συστάδες δένδρων με καρπούς που διαθέτουν το βέλτιστο αντιοξειδωτικό περιεχόμενο,  με στόχο την  βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συγκομιδής και  προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Β) Να προσδιορίζονται έγκαιρα ζώνες, αγροτεμάχια, ή και συστάδες δένδρων που εισέρχονται σε φάση ωρίμανσης, έτσι ώστε η φυτοπροστασία να γίνεται έγκαιρα και στοχευμένα.

Τα πολυφασματικά δεδομένα (από μη-επανδρωμένα πτητικά μέσα) καταχωρήθηκαν σε μία γεωβάση (GIS) στην οποία ενσωματώθηκαν στη συνέχεια τοπογραφικά, καλλιεργητικά, εδαφολογικά, κλιματολογικά και εντομολογικά δεδομένα, καθώς επίσης και παράμετροι ωρίμανσης των καρπών όπως το αμπσισικό οξύ, τα καροτενοειδή και οι πολυφαινόλες ολικά στερεά διαλυτά, σκληρότητα και οξύτητα σάρκας, αλλά και η αντιοξειδωτική ικανότητα. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με σύγχρονες μεθόδους γεωχωρικής ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να διαμορφωθούν σχετικά ομοιογενείς ζώνες διαχείρισης σε διαφορετικές κλίμακες (περιοχές, αγροτεμάχια, ποικιλίες και δένδρα), από τις οποίες και διαμορφώθηκαν οι τελικές ζώνες ωρίμανσης.

Τα ευρήματα του έργου έχουν δημοσιευθεί στο υψηλού κύρος διεθνές περιοδικό Antioxidants (MDPI): https://www.mdpi.com/2076-3921/9/2/156 (ελεύθερη πρόσβαση).

 

Βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.