“Κλιματική αλλαγή και ασθένειες μεταδιδόμενες με διαβιβαστές” (4ο webinar – 13/12/2023)

Με επιτυχία διεξάχθηκε το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο της Οικοανάπτυξης με θέμα “Κλιματική αλλαγή και ασθένειες μεταδιδόμενες από διαβιβαστές”, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, μια μέρα μετά τη λήξη της συνδιάσκεψης COP28 των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 160 συμμετέχοντες, με το 60% αυτών να προέρχεται  από τη δημόσια διοίκηση και ερευνητικά ινστιτούτα και το 40% από φορείς καταπολέμησης κουνουπιών.

Το σεμινάριο του Δεκεμβρίου επικεντρώθηκε στην κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες μεταδιδόμενες από διαβιβαστές, με προσκεκλημένους ομιλητές τέσσερις διακεκριμένους εμπειρογνώμονες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παναφρικανικό Οργανισμό Καταπολέμησης Κουνουπιών, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταπολέμησης Κουνουπιών και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale, που έδωσαν ενημέρωση από τη δική τους οπτική.

Οι ομιλητές και οι τίτλοι των παρουσιάσεων τους ήταν, με σειρά παρουσίασης, οι ακόλουθοι:

  • Βασίλης Βασιλείου (Yale School of Public Health) – “Κλιματική αλλαγή και Περιβαλλοντική Υγεία”
  • Florence Fouque (TDR WHO Geneva)- “Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους διαβιβαστές και στις ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές: επισκόπηση και έργα υποστηριζόμενα από το TDR (Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Έρευνα του ΠΟΥ)”
  • Charles Mbogo (PanAfrican Mosquito Control Association) – “Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια στην Αφρική”
  • Sandra Gewehr (Οικοανάπτυξη/European Mosquito Control Association) – “Ασθένειες μεταδιδόμενες με κουνούπια: ετοιμότητα και πολιτικές μετριασμού ενόψει της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη”

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου για το περιεχόμενο του σεμιναρίου, καθώς και η αναδημοσίευση του από μεγάλα ΜΜΕ. Μπορείτε να βρείτε τα άρθρα στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΠΕΜΠΕ

ΣΚΑΙ

CNN GR

GRTIMES