Εκπαίδευση Υπευθύνων έργων στην ταυτοποίηση προνυμφών κουνουπιών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση των υπευθύνων έργων της Οικοανάπτυξης από όλη την Ελλάδα, στην ταυτοποίηση προνυμφών κουνουπιών σε επίπεδο είδους, την Δευτέρα 5 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Χαλάστρα.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, η βιολόγος και Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας Sandra Gewehr, με τη χρήση στερεοσκοπίου και οπτικοακουστικού υλικού, παρουσίασε τα βασικά κριτήρια για την αναγνώριση συγκεκριμένων ειδών προνυμφών κουνουπιών στο πεδίο. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, πραγματοποιήθηκε συλλογή προνυμφών από τους Υπευθύνους Έργων, με σκοπό την εκπαίδευση του εποχιακού προσωπικού στα συγκεκριμένα είδη.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι βασικές μέθοδοι δειγματοληψίας προνυμφών κουνουπιών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο, κυρίως σε αποστραγγιστικά κανάλια και φυσικά συστήματα.

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού που πραγματοποιεί η εταιρία για την βέλτιστη υλοποίηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών.