Συμβουλές προς ναυτιλομένους: Στο κλείσιμο του συνεδρίου της EMCA από τον David Dyjack

Θεωρήσαμε σκόπιμο να καταγράψουμε συνοπτικά δέκα σημαντικές παρατηρήσεις που έκανε ο David Dyjack στο κλείσιμο του πρόσφατου διεθνούς συνεδρίου της EMCA. Ο Δρ David Dyjack είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Υγείας, με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων δολαρίων και 50 εργαζόμενους, η οποία και εξυπηρετεί τις ανάγκες επαγγελματικής επιμόρφωσης των 7000 μελών της και παράλληλα έχει μια ευρύτερη επιρροή σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  1. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο καλό θα ήταν να παίρνουν περισσότερο τον λόγο και να υπάρχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα στην επικοινωνία.
  2. Η πιο σημαντική επίδραση του τομέα της καταπολέμησης κουνουπιών δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο του έργου, αλλά η επίδραση και η διάδραση με άλλους τομείς της κοινωνίας.
  3. Αναφέρθηκε στην υψηλή ποιότητα των παρουσιάσεων των νέων ερευνητών, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν το 11% του συνόλου των παρουσιάσεων και θα επιθυμούσε μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο μέλλον.
  4. Εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη σε θέματα εφαρμογών Citizen Science (Κοινωνία των Πολιτών) και της διάδρασης με την κοινότητα.
  5. Ανέφερε την σημασία του αστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο πολυπλοκότητας και διασποράς παλαιών και νέων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και δυσκολίας στην καταπολέμησή τους.
  6. Αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη νέων εργαλείων για την καταπολέμηση κουνουπιών, όπως το ebite και μετεωρολογικά μοντέλα πρόβλεψης.
  7. Επισήμανε ένα από τα πολλά προβλήματα που ενδεχομένως θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών.
  8. Πρότεινε την σύνταξη και προώθηση στα ΜΜΕ ενός κεντρικού κειμένου του συνεδρίου που να αναδεικνύει την σημασία της καταπολέμησης κουνουπιών για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των χωρών μας.
  9. Επισήμανε τη σημασία και την χρησιμότητα της παρουσίασης και συζήτησης αποτυχημένων και όχι μόνο επιτυχημένων περιπτώσεων.
  10. Τέλος, αναφέρθηκε σε ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα που ήδη συμβαίνουν σε όλον τον κόσμο, όπως στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι το θέμα αυτό πιθανότατα θα μας αφορά όλους στο άμεσο μέλλον.