Επιστημονική ανακοίνωση του Νίκου Πέρρου στο 11ο Συνέδριο της EMCA

Ο Νίκος Πέρρος, Διευθυντής της Οικοανάπτυξης στη Νότια Ελλάδα, παρουσίασε επιστημονική ανακοίνωση με θέμα “Επιτυγχάνοντας επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε τοπικό επίπεδο: προκλήσεις και απαντήσεις στο έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” στο πλαίσιο του πρόσφατου 11ου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας (07-10/11/2023).

Αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της Δυτικής Ελλάδας και στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου καταπολέμησης κουνουπιών και ανέλυσε το πως οι δέκα καλές πρακτικές τις οποίες έχει υιοθετήσει η Οικοανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, υπεισέρχονται σε όλες τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου έργου καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας.

Ένα από τα κεντρικά στοιχεία της συγκεκριμένης παρουσίασης ήταν η περιγραφή των τριών φάσεων του τρόπου λήψης αποφάσεων στην Οικοανάπτυξη:

  • 1997-2015: Εμπειρικός τρόπος απόφασης
  • 2016-2020: Σύστημα απόφασης επί τη βάσει ψηφιακών δεδομένων
  • 2020- : Σύστημα απόφασης με υποστήριξη από προβλεπτικά μοντέλα

Τέλος, επισήμανε πως η χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως η πλατφόρμα ebite, συνεισφέρει τα μέγιστα σε επίπεδο διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, βασικές προϋποθέσεις ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου έργου.