Σύγχρονες τεχνικές και απαιτήσεις στην ελαιοκαλλιέργεια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δύο ενημερωτικές εσπερίδες με τίτλο «Σύγχρονες τεχνικές και απαιτήσεις στην ελαιοκαλλιέργεια» που πραγματοποιθηκαν στις 25 & 26/02/2020 στον Πύργο Ηλείας και στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου Opóra.  Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας και διοργανώθηκαν από την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε. βασικό εταίρο του Προγράμματος Opora. Το ερευνητικό αυτό έργο αναπτύσσεται σε 6.000 στρέμματα ελαιώνων στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή επιλεγμένων παραγωγών και στόχευση στην ανάπτυξη μίας υπηρεσίας που θα προσφέρει συμβουλευτική λίπανσης, άρδευσης, και φυτοπροστασίας Για την επίτευξη των ανωτέρω αξιοποιούνται τόσο η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, όσο και οι παραδοσιακές αγρονομικές πρακτικές.

Πάνω από 400 συμμετέχοντες (συντελεστές παραγωγής, παραγωγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, γεωτεχνικοί, φορείς κλπ) είχαν την ευκαιρία  να ενημερωθούν οι για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος, τις δράσεις που διενεργήθηκαν καθώς και να γίνει διάχυση της εμπειρίας που αποκομίστηκε από τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων στην ευρύτερη παραγωγική βάση.

Αναπτύχθηκαν οι παρακάτω Θεματικές

  • Το περιβάλλον της ελαιοκαλλιέργειας στη Δυτική Ελλάδα – Προβλήματα & Προκλήσεις
  • Η ορθολογική λίπανση της ελιάς.
  • Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου/ελαιοκάρπου
  • Οι σύγχρονες απαιτήσεις στον κλάδο του ελαιόλαδου/ επιτραπέζιας ελιάς
  • Υπηρεσίες Γεωργίας ακριβείας για την ελαιοκαλλιέργεια – το  πρόγραμμα Opóra