Ημερίδα στο πλαίσιο της Agrotica 2020

Οι μέθοδοι Γεωργίας Ακριβείας που υιοθετεί η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ αποτελούν το πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση της παραγωγής αλλά και του αγροτικού περιβάλλοντος. Η νέα ΚΑΠ για το 2021-2027 έχει σαφέστατο φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό και υποδεικνύει την Γεωργία Ακριβείας ως το πλέον κατάλληλο διαχειριστικό εργαλείο για την επιτυχία των στόχων της.

Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε η Οικοανάπτυξη στο πλαίσιο της Agrotica 2020 με τίτλο «Γεωργία Ακριβείας και Περιβάλλον στο Πλαίσιο της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ) 2021-2027». Η Ημερίδα περιλάμβανε τις εξής θεματικές:

Οι προκλήσεις της Νέας ΚΑΠ, το περιβάλλον και  ο ρόλος της Γεωργίας Ακριβείας

Η ψηφιακή τεχνολογία και τεχνογνωσία για την αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων στη Γεωργία.

Παραδείγματα διαχείρισης αγροτικού περιβάλλοντος: Διαχείριση  εδάφους- νερού σε μεγάλη κλίμακα

Συνέργειες ως απαραίτητο εργαλείο στη Γεωργία Ακριβείας: CORTEVA – Οικοανάπτυξη.

Τεχνογνωσία και εμπειρία της Οικοανάπτυξης σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Τις θεματικές ανάπτυξαν οι: Χαράλαμπος Κασίμης, Καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Διονύσης Καλύβας, Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλειος Ασχονίτης, Δρ. Ερευνητής, Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα,  Γιώργος Ζανάκης, Γεωπόνος MsC, PhD, MarketingManager, PioneerhibredHellas και στελέχη της Οικονάπτυξης.  Ακολούθησε στρογγυλή τράπεζα και συζήτηση. Παράλληλα εξειδικευμένοι συνεργάτες και επιστήμονες της εταιρείας παρείχαν πληροφορίες για τις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας που παρέχει η εταιρεία στο Περίπτερο 2 (stand 39) της έκθεσης.