Η Οικοανάπτυξη στο BALKANET

Παρουσίαση της Οικοανάπτυξης Α.Ε. στο Ευρωπαϊκό έργο BALKANET : Ενίσχυση της δυναμικής της καινοτομίας και της προώθησης της εφαρμοσμένης έρευνας σε αγροτικές περιοχές της Βαλκανικής.