Παρακολούθηση πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών και επιπέδων κυκλοφορίας Ιού του Δυτικού Νείλου – 2023

Οι συλλήψεις ακμαίων κουνουπιών γίνονται με σκοπό την παρακολούθηση της έντασης της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια στις περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το έργο καταπολέμησης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Η παρακολούθηση αυτή προσφέρει σε άμεσο χρόνο πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του έργου, προσδιορίζει περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα και παράλληλα, μέσω του προσδιορισμού του γένους και του είδους των συλληφθέντων κουνουπιών, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την προέλευσή τους και παρέχει εν τέλει ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των ψεκαστικών παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα η σύλληψη ακμαίων κουνουπιών και η εν συνεχεία ανίχνευση τυχόν μολυσματικών παραγόντων, μπορεί να αποτελέσει αξιοποιήσιμο δείκτη της κυκλοφορίας ενός ιού σε μια περιοχή.

Η συλλογή των ακμαίων κουνουπιών πραγματοποιείται κυρίως με την τοποθέτηση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα-φωτός (παγίδες Ecodev), αλλά και με τη χρήση άλλων τύπων παγίδων, όπως παγίδες Triple Trap (ειδικές για τη σύλληψη Ανωφελών κουνουπιών), BG-Sentinel και GAT Traps (ειδικές για τη σύλληψη χωροκατακτητικών ειδών) και OviTraps (παγίδες ωοαπόθεσης).

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του σταθερού δικτύου δειγματοληψιών με παγίδες Ecodev που περιλαμβάνει περισσότερες από 230 θέσεις κατανεμημένες και στις πέντε Περιφέρειες της χώρας (έναντι 190 το 2022) και οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε δεκαπενθήμερη βάση ανά σταθμό. Πέραν του σταθερού δικτύου, παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών τοποθετούνται και σε όλους τους οικισμούς στους οποίους καταγράφονται κρούσματα ασθενειών που μεταδίδονται με τα κουνούπια (κυρίως ο ιός του Δυτικού Νείλου), με στόχο τόσο την καταγραφή του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους, όσο και την ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου στα συλλεχθέντα κουνούπια. Τέλος, έκτακτες δειγματοληψίες πραγματοποιούνται και σε διάφορες θέσεις – οικισμούς για την εκτίμηση της όχλησης σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, τόσο με την τοποθέτηση εντομοπαγίδων Ecodev, όσο και με τη μέθοδο Human bait.

Τα ακμαία του ίδιου είδους (σε ομάδες μέχρι των 50 ατόμων) κατανέμονται σε πλαστικά φιαλίδια και τοποθετούνται σε συνθήκες κατάψυξης (-180C) για βραχύχρονη συντήρηση για να ακολουθήσει στη συνέχεια μοριακή ανάλυση των δειγμάτων για την ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου από διαπιστευμένα εργαστήρια. Η Οικοανάπτυξη συνεργάζεται στενά με το  εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Α. Παπά – Κονιδάρη), με τη σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Ελένη Πατσουλά) καθώς και με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (υπεύθυνος Καθηγητής, Ι. Βόντας). Επίσης, ήδη από το καλοκαίρι του 2022, είναι σε θέση να εκτελεί τους ανωτέρω μοριακούς ελέγχους και στο δικό της εργαστήριο, το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο και οργανωμένο και επανδρώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό.