Η Οικοανάπτυξη χορηγός στο 3ο συνέδριο Γεωπληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Οικοανάπτυξη παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της γεωργίας. «Η ψηφιακή τεχνολογία έχει εισχωρήσει   στην αγροτικής παραγωγή κυρίως μέσω τον απεριόριστων δυνατοτήτων που προσφέρει για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία δεδομένων. Μέσω της τεχνολογίας αυτής, όλη η πληροφορία πρέπει να καταλήγει σαν χρήσιμη, εξατομικευμένη  για τον παραγωγό συμβουλή στο χωράφι» τόνισε ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Δρ. Γ. Ιατρού συμμετέχοντας σε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Ψηφιακή Γεωργία: Εκπαίδευση και Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας». Η Οικοανάπτυξη συμμετείχε επίσης στο συνέδριο με 2 ανακοινώσεις: Ο Νίκος Πέρρος παρουσίασε την “χρήση σύνθετων και διαχρονικών δεικτών βλάστησης με ανάλυση πολυφασματικών εικόνων ΣμηΕΑ για την εκτίμηση παραγωγής ρυζιού”. Ο Νίκος Λάζος ανάπτυξε την “συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ικανότητας των κερασιών με δεδομένα τηλεπισκόπισης και πεδίου”.