Η Οικοανάπτυξη χορηγός στο 28ο συνέδριο της ΕΕΕΟ

Η Οικοανάπτυξη έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είναι χορηγός του 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ) που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 16-20 Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας.

Oι κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούν τη Δενδροκομία, Λαχανοκομία,  Αμπελουργία, Ανθοκομία-Αρχιτεκτονική τοπίου, Μελισσοκομία και Αρωματικά φυτά. Στόχος του Συνεδρίου είναι η διάχυση της γνώσης και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα του κλάδου, η ανάδειξη των νέων τάσεων στην επιστήμη των Οπωροκηπευτικών, καθώς και η δημιουργία επιστημονικού βήματος για νέους επιστήμονες.Το επιστημονικό πρόγραμμα συγκροτείται από εισηγήσεις και στρογγυλά τραπέζια που καλύπτουν τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.

Η Οικοανάπτυξη, η οποία προσφέρει υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας στην ελιά, το αμπέλι και τα οπωροκηπευτικά, σε συνέργεια με γνωστούς παραγωγούς και ειδικούς γεωπόνους, ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη υπηρεσία για γεωχωρική διαχείριση ΟπωρώνωνΗ υπηρεσία με την κωδική ονομασία Opóra, υλοποιείται μέσω μεθόδων ανάλυσης εικόνας, για την αυτόματη εξαγωγή κρίσιμης γεωχωρικής πληροφορίας από εναέριες απεικονίσεις οπωρώνων – και περιλαμβάνει:

  1. Χαρτογράφηση οπωρώνα σε κλίμακα κόμης
  2. Υπολογισμό πιέσεων (stress) οπωρώνα σε κλίμακα κλαδιού
  3. Χαρτογράφηση γονιμότητας οπωρώνα με στοχευμένη εδαφοληψία
  4. Διαμόρφωση διαχειριστικών ζωνών οπωρώνα

Γεωδιαχείριση Οπωρώνα

Εναέρια λήψη πολυφασματικής εικόνας UAV, αναγνώριση κλαδιών και χαρτογράφηση κώμης

 

 

Εναέρια λήψη πολυφασματικής εικόνας UAV Αναγνώριση κλαδιών Χαρτογράφηση κόμης