Η Γεωργία Ακριβείας της Οικοανάπτυξης στις Βρυξέλες

Τα αποτελέσματα και οι πρακτικές Γεωργίας Ακριβείας που εφαρμόζει η Οικοανάπτυξη στον τομέα της Ορυζοκαλλιέργεας παρουσιάστηκαν μετά από πρόσκληση στο «4ο Συνέδριο για τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Γεωργίας» στις 6-7 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες (The 2018 EU Agricultural Outlook Conference).

Το συνέδριο είχε σημαντική απήχηση με την συμμετοχή 46 προσκεκλημένων ομιλητών και 600 συνέδρων. Η εκδήλωση είναι ετήσια και συγκεντρώνει όλους τους φορείς (Κυβερνητικοί και διεθνείς Οργανισμοί, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Εμπειρογνώμονες Αγορών και ιδιώτες) που εμπλέκονται ενεργά στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού μέλλοντος στην Γεωργία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιοποίηση και την καινοτομία στη Γεωργία.

Η παρουσίαση της εφαρμογής των μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας της Οικοανάπτυξης από τον ορυζοπαραγωγό Κώστα Κράββα, με παράλληλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και υιοθέτησή τους και από άλλους Έλληνες ορυζοπαραγωγούς σε έκταση 12.000 στρ., προκάλεσε αίσθηση και πολλά ευνοϊκά σχόλια.

 

Αριστερά: στο panel του συνεδρίου διακρίνεται στο κέντρο ο ορυζοπαραγωγός κ. Κώστας Κράββας. Φωτογραφία στο κέντρο: ο κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Μονάδας Στρατηγικής, Απλοποίησης και Ανάλυσης Πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους κυρίους Κώστα Κράββα και Γιώργο Ιατρού.