Ετήσια τριήμερη συνάντηση εργασίας της Οικοανάπτυξης

Η ετήσια συνάντηση εργασίας της Οικοανάπτυξης πραγματοποιήθηκε στην Πορταριά Πηλίου στο ξενοδοχείο Portatia Hotel κατά το διήμερο από 10 έως 12 Ιανουαρίου 2019. Στη συνάντηση παρευρέθηκε όλο το προσωπικό της εταιρείας, συνολικά 32 άτομα, από όλα τα Τμήματά της.  Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν, μέσα από οργανωμένες εισηγήσεις και συζητήσεις, να παρουσιασθούν οι εξελίξεις στα έργα που έχει αναλάβει η εταιρεία ή πρόκειται να αναλάβει τα επόμενα χρόνια, να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τόσο την καταπολέμηση των κουνουπιών όσο και τη γεωργία ακριβείας, και να τεθούν οι βάσεις για την υλοποίηση των έργων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την επόμενη περίοδο.

Στη συνάντηση εργασίας έγινε αναφορά από τη Διοίκηση (Σ. Μουρελάτος, Γ. Ιατρού και Κ. Κωτούλας) στην πορεία κα τη σταθερότητα της εταιρείας, στην ενεργή παρουσία της σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς και στη δυναμική που εμφανίζουν οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιθώρια ανάπτυξης και προοπτικών με αξιοποίηση των υφιστάμενων ανθρώπινων πόρων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών που εισήγαγε τα τελευταία χρόνια σε όλα τα αντικείμενα εργασίας.

Έγινε εκτενής αναφορά στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφέρειες της Κρήτης, της Δυτικής Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και στα έργα που υλοποίησε η εταιρεία στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Δρ. Σπύρος Μουρελάτος, σε συνεργασία με την κυρία Sandra Gewehr, παρουσίασαν την εμπειρία που αποκόμισαν ως προσκεκλημένοι και εμπειρογνώμονες του WHO στη Σερβία, προκειμένου να αξιολογήσουν και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου που μαστίζει τα τελευταία χρόνια αυτή τη χώρα. Αποτέλεσμα της 15ήμερης παρουσίας τους στη Σερβία, είναι η μελέτη που συντάχθηκε και παραδόθηκε το Δεκέμβριο του 2018 στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Σερβίας με τίτλο: “WHO mission to support the Vector Control activities in Serbia”

Επίσης, στις δύο στρογγυλές τράπεζες που πραγματοποιήθηκαν, τόσο για την καταπολέμηση των κουνουπιών, όσο και για τη γεωργία ακριβείας, παρουσιάσθηκαν οι τομείς στους οποίους βελτιώθηκε και αναβαθμίστηκε η εργασία μας κατά τον τελευταίο χρόνο, συζητήθηκαν προβλήματα που ενέκυψαν και ο τρόπος που αντιμετωπίσθηκαν και τέθηκαν οι στόχοι για την προσεχή περίοδο, κατά το έτος 2019.

Τέλος, ακολούθησε και η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας, η οποία συνοδεύτηκε με τα κάλαντα της εταιρείας.