2η συνάντηση εργασίας της Οικοανάπτυξης για την Ορυζοκαλλιέργεια

Η Οικοανάπτυξη διοργάνωσε με επιτυχία τη 2η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας στις Ορυζοκαλλιέργειες για το 2019», την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό ορυζοπαραγωγών από όλη την Ελλάδα καθώς και φορείς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην τυποποίηση και εμπορεία ρυζιού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κυρία Γερακίνα Μπισμπινά και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Γιουτίκας καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας κ. Γιώργος Οικονομίδης.

Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ παρουσίασε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει σε ορυζοπαραγωγούς εδώ και τρία χρόνια στον κάμπο της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας σε έκταση 12.000 στρ., κυρίως με την μορφή ορθολογικής διαχείρισης των λιπαντικών εισροών. Τα οφέλη που αποκομίζονται για τους παραγωγούς είναι σημαντικά: αύξηση των αποδόσεων (12%), βελτίωση βιομηχανικής απόδοσης, βελτίωση πρωτεΐνης (25%) και μείωση λιπαντικών εισροών (15%). Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις το μέσο όφελος ανά στρέμμα μόνο από την αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται στα 27€, ενώ συνυπολογίζοντας και την εξοικονόμηση των εισροών μπορεί να ανέλθει σε 50€/στρέμμα. Να σημειωθεί ότι το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται μόνο σε 7€/στρ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα αγροτεμάχια που βρίσκονται στον τρίτο χρόνο ένταξής τους, υπάρχουν ενδείξεις αύξησης τόσο της υδρόβιας πανίδας ασπονδύλων, όσο και της επισκεπτόμενης σε αυτά ορνιθοπανίδας.

Παρουσιάστηκαν επίσης, οι συνέργειες της Οικοανάπτυξης με το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την εταιρεία Αγροτεχνολογίας TRACTOR-GPS.

Το ενδιαφέρον των παραγωγών στην συζήτηση που ακολούθησε ήταν μεγάλο. Για την καλλιεργητική περίοδο του 2019 αναμένεται σημαντική αύξηση των ενταγμένων εκτάσεων ορυζώνων αλλά και επέκταση των υπηρεσιών της εταιρείας σε Αιτωλοακαρνανία και Σέρρες σε μία συνολική έκταση 30.000 στρεμμάτων.

Η Οικοανάτπυξη διοργάνωσε με επιτυχία τη 2η Ετήσια Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας στις Ορυζοκαλλιέργειες για το 2019», την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό ορυζοπαραγωγών από όλη την Ελλάδα καθώς και φορείς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην τυποποίηση και εμπορεία ρυζιού.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κυρία Γερακίνα Μπισμπινά και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Γιουτίκας καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας κ. Γιώργος Οικονομίδης.

Η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ παρουσίασε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει σε ορυζοπαραγωγούς εδώ και τρία χρόνια στον κάμπο της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας σε έκταση 12.000 στρ., κυρίως με την μορφή ορθολογικής διαχείρισης των λιπαντικών εισροών. Τα οφέλη που αποκομίζονται για τους παραγωγούς είναι σημαντικά: αύξηση των αποδόσεων (12%), βελτίωση βιομηχανικής απόδοσης, βελτίωση πρωτεΐνης (25%) και μείωση λιπαντικών εισροών (15%). Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις το μέσο όφελος ανά στρέμμα μόνο από την αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται στα 27€, ενώ συνυπολογίζοντας και την εξοικονόμηση των εισροών μπορεί να ανέλθει σε 50€/στρέμμα. Να σημειωθεί ότι το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται μόνο σε 7€/στρ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στα αγροτεμάχια που βρίσκονται στον τρίτο χρόνο ένταξής τους, υπάρχουν ενδείξεις αύξησης τόσο της υδρόβιας πανίδας ασπονδύλων, όσο και της επισκεπτόμενης σε αυτά ορνιθοπανίδας.

Παρουσιάστηκαν επίσης, οι συνέργειες της Οικοανάπτυξης με το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την εταιρεία Αγροτεχνολογίας TRACTOR-GPS.Το ενδιαφέρον των παραγωγών στην συζήτηση που ακολούθησε ήταν μεγάλο. Για την καλλιεργητική περίοδο του 2019 αναμένεται σημαντική αύξηση των ενταγμένων εκτάσεων ορυζώνων αλλά και επέκταση των υπηρεσιών της εταιρείας σε Αιτωλοακαρνανία και Σέρρες σε μία συνολική έκταση 30.000 στρεμμάτων.

Από αριστερά προς τα δεξιά: η Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ, κυρία Γερακίνα Μπισμπινά, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ κ. Κώστας Γιουτίκας και ο Δρ. Βασίλης Ασχονίτης, ερευνητής του οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Από αριστερά προς τα δεξιά: τα στελέχη του τμήματος Γεωργίας Ακριβείας της Οικοανάπτυξης, Νίκος Λάζος, Ξανθή Τσένη, Χρήστος Καρυδάς και Μίλτος Ιατρού και στο βήμα διακρίνεται ο Δ/νων Σύμβουλος της Οικοανάπτυξης Γιώργος Ιατρού