Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο ενός νέου εγκεκριμένου έργου HORIZON OCEAN-SOIL-01-01

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την έγκριση της χρηματοδότησης ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος HORIZON OCEAN-SOIL-01-01, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ. Το έργο έχει τίτλο «Innovative solutions to prevent, reduce and remediate nutrient pollution along the land-river-sea system in the Mediterranean basin»  (Καινοτόμες λύσεις για την πρόληψη, μείωση και αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα θρεπτικά συστατικά στο σύστημα εδάφους-ποταμού-θάλασσας). Στο έργο αυτό (SEACURE) συμμετέχουν 25 εταίροι από πέντε χώρες, έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και συνολικό προϋπολογισμό ….

Το SEACURE, αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με το Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το κτήμα πιλοτικών εφαρμογών του ορυζοκαλλιεργητή κ. Κώστα Κράββα, πρωτοπόρου σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας μεγάλης κλίμακας στη χώρα. Ο βασικός στόχος της παρέμβασης είναι ο έλεγχος της ρύπανσης από τα λιπάσματα με μεθόδους γεωργίας ακριβείας, που ταυτοχρόνως βελτιώνουν τις αποδόσεις και υποστηρίζουν την ορθολογική διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης.