Δημοσίευση στο Scientific Reports του περιοδικού Nature

Είμαστε υπερήφανοι για τη δημοσίευση μας στο Scientific Reports του Nature, με τίτλο “Επιδράσεις κλιματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον πληθυσμό των κουνουπιών όπως προκύπτουν από την επιτήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα”, η οποία προήλθε από τη συνεργασία μας με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC-Joint Research Center), το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλα δύο ερευνητικά ιδρύματα από την Ιταλία.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο έγινε δεκτό προς δημοσίευση από το Scientific Reports του Διεθνούς έγκριτου περιοδικού Nature, το οποίο είναι το επιστημονικό περιοδικό με το υψηλότερο κύρος διεθνώς.

Το κυριότερο εύρημα της συγκεκριμένης δημοσίευσης είναι ότι η μεγαλύτερη επίδραση στην αφθονία των πληθυσμών κουνουπιών του γένους Culex που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι οι υψηλές τιμές θερμοκρασίας και οι μεγάλες περίοδοι μέτριου έως θερμού κλίματος, ενώ αντίθετα, η βροχόπτωση, η υψηλή υγρασία και ο άνεμος έχουν αρνητική επίδραση.

 

Αφθονία κουνουπιών Culex σε λογαριθμική κλίμακα, στρωματοποιημένη ανά παγίδα (στήλες) και μήνα-έτος (γραμμές).