Έναρξη του έργου καταπολέμησης κουνουπιών της Δυτικής Ελλάδας

Ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου για το 2023 το έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2η χρονιά υλοποίησης με ορίζοντα μέχρι και το 2024), με εργασίες πεδίου με τη λειτουργία του δικτύου εντομολογικής παρακολούθησης και τη δειγματοληψία προνυμφών στα κύρια φυσικά συστήματα και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων. Καταγράφονται αφθονίες προνυμφών του γένους Aedes spp. (προφανώς του είδους Aedes detritus), τοπικά σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Οι ψεκαστικές εφαρμογές στην έναρξη του έργου γίνονται κυρίως με δύο drones και δευτερευόντως με εποχούμενα ψεκαστικά.
Στο πλαίσιο του καλύτερου συντονισμού του έργου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/03 σε κτίριο της ΠΔΕ η 1η κεντρική συνάντηση εργασίας μεταξύ της ομάδας Έργου και 24 εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής (ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας κ. Μπονάνος, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας κ. Παπασημακόπουλος, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας κ. Λάμπος και το σύνολο των μελών των επιτροπών ελέγχου και παρακολούθησης του έργου και από τις 3 Περιφερειακές Ενότητες).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου Καταπολέμησης Κουνουπιών για τη φετινή χρονιά ενώ στη συνέχεια η συζήτηση εξειδικεύτηκε στον τρόπο υλοποίησης της αστικής καταπολέμησης door 2 door. Επιπρόσθετα, δόθηκε στην ομάδα έργου η ευκαιρία να τονίσει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η εταιρία στο έργο της ΠΔΕ και να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στη συνάντηση για τις καινοτομίες που χρησιμοποιούνται ήδη ή σχεδιάζονται για το μέλλον.