Ενημέρωση εκπροσώπων Περιφερειών, Υπουργείου Υγείας και ΕΟΔΥ για τα αποτελέσματα και την χρήση της πλατφόρμας του ΕΜΠΡΟΣ

Τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου ΕΜΠΡΟΣ, υπό τον συντονισμό του BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και στο οποίο συμμετέχει με σημαντικότατο ρόλο η Οικοανάπτυξη αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η εταιρεία EDGE, πραγματοποιήθηκαν πέντε σεμινάρια – “εκπαιδεύσεις”- για την χρήση της πλατφόρμας η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρο σε εκπροσώπους των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας καθώς και σε εκπροσώπους του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι συνιστούν και τους εν δυνάμει τελικούς χρήστες του έργου. Από την πλευρά των εταίρων συμμετείχαν οι: Κωστής Τσαπραΐλης (BEYOND, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), Αναστασία Αγγέλου (Διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών) και Sandra Gewehr (Οικοανάπτυξη). Οι υπεύθυνοι των έργων καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας (Στέλλα Καλαϊτζοπούλου, Νίκος Λάζος και Νίκος Πέρρος αντιστοίχως), προετοίμασαν τις συναντήσεις εργασίας και τις υποστήριξαν με συζητήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων αυτών.

Μετά από μια εισαγωγή στους σκοπούς και στην υλοποίηση του έργου ακολούθησε κατ’ ιδίαν εκπαίδευση των εκπροσώπων των δημόσιων αρχών στις θέσεις εργασίας τους, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διάφορες λειτουργίες της πλατφόρμας του ΕΜΠΡΟΣ και να διευκολυνθούν στην περαιτέρω χρήση της. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα είναι:

Δεδομένα πεδίου

  • Τα αποτελέσματα της εντομολογικής επιτήρησης της Οικοανάπτυξης
  • Τα αποτελέσματα του μοριακού ελέγχου των δειγμάτων κουνουπιών για την κυκλοφορία του Ιού του Δυτικού Νείλου (σε συνεργασία με την κα Α. Παπά, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ)
  • Τα αποτελέσματα της επιτήρησης σε ορνίθια δείκτες της Οικοανάπτυξης (σε συνεργασία με τον κο Χ. Δόβα, Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ)

Αποτελέσματα προβλέψεων κουνουπιών

  • Αφθονίας ακμαίων βάσει του μοντέλου ΜΑΜΟΤΗ (Αστεροσκοπείο Αθηνών)
  • Αφθονίας ακμαίων βάσει του μοντέλου ΒΑd (Οικοανάπτυξη)
  • Επιδημιολογικού κινδύνου για τον ΙΔΝ σε επίπεδο δήμου επί τη βάσει του μοντέλου ΜΙΜΕSIS (Πανεπιστήμιο Πατρών)
  • Επιδημιολογικού κινδύνου για τον ΙΔΝ σε επίπεδο οικισμού για την Π. Κεντρικής Μακεδονίας επί τη βάσει του μοντέλου ΒΑR (Οικοανάπτυξη)