Αναβαθμισμένη Συμβουλευτική Λίπανσης PreFer για το 2022 από την Οικοανάπτυξη

Ολοκληρώθηκαν για το 2022 οι βασικές λιπάνσεις στο ρύζι από τους παραγωγούς που ακολουθούν την συμβουλευτική μέθοδο PreFer της Οικοανάπτυξης.

Αξιοποιώντας την 6ετή εμπειρία της στην παροχή υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας, η Οικοανάπτυξη αναβάθμισε από τη φετινή καλλιεργητική περίοδο (2022) την υπηρεσία συμβουλευτικής λίπανσης για μεγάλες καλλιέργειες PreFer.

Η αναβάθμιση αυτή εντοπίζεται σε τρία νέα χαρακτηριστικά:

  1. Στην περαιτέρω συστηματοποίηση της παροχής πληροφορίας προς τον παραγωγό σε εβδομαδιαία βάση (κι όχι μόνο σε κρίσιμες περιόδους).
  2. Στην διεύρυνση των πηγών άντλησης της πληροφορίας για την εξέλιξη της καλλιέργειας με δορυφορικές εικόνες ραντάρ, οι οποίες θα υποστηρίζουν την παρακολούθηση των επιφανειακών νερών στους ορυζώνες και την ανίχνευση πιθανών ανωμαλιών στην πρόοδο όλων των καλλιεργειών
  3. Στην ενσωμάτωση του PreFer στην πλατφόρμα ifarma (από την εταιρία Agrostis), την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα.

Το νέο PreFer παρέχει πλέον στους παραγωγούς μεγάλων καλλιεργειών ψηφιακούς χάρτες σε ανάλυση 5×5 μέτρα, τόσο για τις ανάγκες λίπανσης σε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά, όσο και για τις εδαφικές ιδιότητες του χωραφιού, τους δορυφορικούς δείκτες παρακολούθησης της καλλιέργειας και τις αποδόσεις.

Η νέα πλατφόρμα ifarma επιτρέπει την άμεση άντληση των απαραίτητων πληροφοριών από τους παραγωγούς (π.χ. ποικιλίες που θα καλλιεργήσουν) και την ταχύτατη παροχή των χαρτών που χρειάζονται οι παραγωγοί, οι οποίοι ενημερώνονται αυτόματα με ένα μήνυμα στο κινητό τους μόλις οι χάρτες τους ανέβουν στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, το PreFer συνεχίζει να παρέχει τους ψηφιακούς χάρτες λίπανσης για ηλεκτρονικούς λιπασματοδιανομείς στα κατάλληλα φορμάτ για κάθε εταιρεία.