Αναβάθμιση του Mosquito Vision

Η εφαρμογή Mosquito Vision αναπτύχθηκε από την Οικοανάπτυξη, σε συνεργασία με την Agrostis, για την παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης όσον αφορά την όχληση από κουνούπια για το ευρύ κοινό, και πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Ιουλίου του 2020.

Το Mosquito Vision αποτελεί τμήμα του συστήματος EYWA (Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για ασθένειες μεταδιδόμενες από διαβιβαστές), το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στις 17/1/2022. Είναι η πρώτη εφαρμογή με αυτά τα χαρακτηριστικά παγκοσμίως, που δίνει την δυνατότητα πενθήμερης πρόβλεψης σε επίπεδο οικισμού για 2500 οικισμούς τεσσάρων περιφερειών της χώρας (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία και Κρήτη).

Είναι μια εύχρηστη εφαρμογή που πλέον, από τις 15/7/2022 έχει ενσωματώσει διαδραστικές λειτουργίες τύπου Citizen Science: σχόλια περί όχλησης από τα κουνούπια και υπόδειξη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών με δυνατότητα αποστολής φωτογραφικού υλικού.

Να σημειώσουμε τέλος ότι ο συνολικός αριθμός λήψεων της εφαρμογής από το Google Play Store έχει ξεπεράσει τις 1000+.