Αναβάθμιση εταιρικού στόλου

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου των φορτηγών ιδιωτικής χρήσεως ανοιχτού τύπου (ΦΙΧ pick-up) παραλάβαμε τα πέντε από τα έντεκα νέα αυτοκίνητα για το 2022.

Σταθερός στόχος της εταιρίας μας παραμένει η τεχνολογική και μηχανολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού μας σε σχέση με τις απαιτήσεις των έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας και στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Τα συγκεκριμένα οχήματα φέρουν κυρίως συστήματα μικρού όγκου (LV) για ψεκαστικές δράσεις προνυμφοκτονίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιδημιολογικού κινδύνου τα συστήματα LV αντικαθίστανται από συστήματα υπέρμικρου όγκου (ULV) για εστιασμένες δράσεις ακμαιοκτονίας.