Ανάληψη καθηκόντων της νέας πρόεδρου Sandra Gewehr στο 11o Συνέδριο EMCA (Πάλμα ντε Μαγιόρκα)

Είναι μεγάλη τιμή για την Οικοανάπτυξη το γεγονός ότι η συνάδελφος μας και Διευθύντρια του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, Sandra Gewehr, ανέλαβε στο πρόσφατο διεθνές συνέδριο της EMCA την προεδρία του οργανισμού για την επόμενη διετία.

“Το όραμά μου για την EMCA είναι ότι εκτός από την ήδη καθιερωμένη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οι φορείς καταπολέμησης κουνουπιών θα πρέπει να γίνουν πιο ορατοί και να κερδίσουν δημόσια και πολιτική αναγνώριση για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στον τομέα της παρακολούθησης και συλλογής βιολογικού υλικού, της απόκτησης και διαχείρισης δεδομένων πεδίου, της παραγωγής γνώσης και της λήψης αποφάσεων για τον έλεγχο των κουνουπιών, τεχνικές εξελίξεις και συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων  και  ότι η αλληλεπίδρασή τους με τη διοίκηση, η οποία συχνά έχει το ρόλο του αναδόχου, γίνεται ισχυρότερη, πιο εμπιστευτική και αμοιβαίου σεβασμού.”, ανέφερε στην ομιλία της η κα Gewehr.

Ως νέα πρόεδρος, παρουσίασε τις επτά βασικές προτεραιότητες στις οποίες θα στοχεύσει η EMCA:

  1. Σύνταξη εγχειριδίου ορθών πρακτικών καταπολέμησης κουνουπιών στο δομημένο περιβάλλον στην Ευρώπη.
  2. Ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής βιοκτόνων σκευασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  3. Καταγραφή φορέων καταπολέμησης κουνουπιών στην Ευρώπη.
  4. Κέντρο συλλογής εντομολογικών δεδομένων στην Ευρώπη.
  5. Διενέργεια ενημερωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων.
  6. Ανάδειξη και προώθηση του επιστημονικού περιοδικού της EMCA (JEMCA).
  7. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του οργανισμού.