Τεχνική υποστήριξη του WHO στην EMCA για την θέσπιση οδηγιών Βest practices στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών της Ευρώπης

Τις κατευθυντήριες γραμμές μιας συνεργασίας που πρόκειται να καταστεί καθοριστική στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση των κουνουπιών και στην αντιμετώπιση των επιδημιών που προκαλούνται από διαβιβαστές, έθεσαν πριν λίγο καιρό ο WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- Π. Γ. Ευρώπης) και η ΕΜCA (Eυρωπαϊκή Εταιρία Καταπολέμησης Κουνουπιών).

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας  βρίσκονται  οι βέλτιστες πρακτικές (best practices) που εφαρμόζονται στα μεγάλα έργα καταπολέμησης κουνουπιών σε χώρες της Ευρώπης και παγκοσμίως.

Η «Οικοανάπτυξη» λόγω της μεγάλης εμπειρίας, του πλούτου δεδομένων, των καινοτόμων εφαρμογών της και της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ήδη αναλάβει κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση των συγκεκριμένων best practices. Εξάλλου οκτώ στελέχη της συμμετείχαν στο πρόσφατο Workshop της EMCA, που πραγματοποιήθηκε στο Μendrisio της Ελβετίας (28-29/11/2022), και συνεισέφεραν με την εμπειρία του στις οκτώ επιμέρους ενότητες εργασία πάνω σε οκτώ μεγάλες θεματικές που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των έργων καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας.

  1. Βέλτιστες πρακτικές για την παρακολούθηση ενήλικων κουνουπιών για τον καθορισμό του στόχου– Francis Schaffner
  2. Βέλτιστες πρακτικές για την παρακολούθηση προνυμφών κουνουπιών για την λήψη απόφασης για την προνυμφοκτονία– Sandra Gewehr
  3. Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση κουνουπιών σε υγροτοπικά συστήματα– Gregory L’Ambert
  4. Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αγροτικό και περιαστικό σύστημα– Ruben Bueno
  5. Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αστικό σύστημα (κοινόχρηστοι χώροι) – Spiros Mourelatos
  6. Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αστικό σύστημα (ιδιωτικοί χώροι και πύλες εισόδου) – Adolfo Ibanez
  7. Βέλτιστες πρακτικές για τη σύγκριση των διαθέσιμων εργαλείων παρακολούθησης και καταπολέμησης –Andreas Rose
  8. Βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση κουνουπιών–Andrea Drago

Όπως διευκρίνισε η διευθύντρια της «Οικοανάπτυξης» Sandra Gewehr υπήρξε πρόταση από τον WHO για την οικονομική ενίσχυση στην δημιουργία best practices για mosquito control στην Ευρώπη, βάσει πρωτοκόλλου προδιαγραφών του WHO, προκειμένου να θεσπιστούν οδηγίες στην εφαρμογή τους επί του πεδίου.

Τις οδηγίες αυτές θα επεξεργαστεί ομάδα εργασίας της EMCA που θα τελεί υπό την επίβλεψη εξωτερικής ομάδας πραγματογνωμόνων που θα οριστεί από τον WHO και ο προφανής στόχος είναι η προστασία από τον υγειονομικό κίνδυνο που ενέχουν  τρία είδη κουνουπιών που εμπλέκονται στην μετάδοση ασθενειών (culex pipiens σε σχέση με τον ΙΔΝ, Aedes albopictus και Aedes aegypti για μια σειρά από εγκεφαλίτιδες όπως Chikungunya, Zika, Δάγκειος πυρετός κοκ).

Επίσημη παρουσίαση του συστήματος EYWA στην ΕΜCA και σε άλλους ευρωπαϊκούς φορείς

Οι ορθές πρακτικές καταπολέμησης κουνουπιών κυριάρχησαν στις εργασίες του πρόσφατου workshop της EMCA σε συνδυασμό και με την παρουσίαση του συστήματος EYWA στα μέλη της. Από τον πρόεδρο και την διευθύντρια της εταιρίας παρουσιάστηκαν δύο σημαντικές εργασίες που αφορούσαν την «Χρήση των νέων τεχνολογιών/εργαλείων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας» – (Σπύρος Μουρελάτος) και την «Επικαιροποίηση για την οργάνωση της καταπολέμησης κουνουπιών στην Ευρώπη»-( Sandra Gewehr).

Το σύστημα ΕΥWA παρουσιάστηκε επίσημα από τα στελέχη της «Οικοανάπτυξης» και στην συζήτηση που ακολούθησε (σημειωτέον, από τους 15 εταίρους του ΕΥWA, οι 7 είναι ενεργά μέλη της EMCA, με την Οικοανάπτυξη να έχει κύριο ρόλο στην κατασκευή και λειτουργία του EYWA), πολλά μέλη της EMCA εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμπράξουν στην δημιουργία ενός αποθετηρίου, συλλογής εντομολογικών δεδομένων εντός της EMCA.

Καταλυτικές στις διεργασίες του workshop υπήρξαν, η παρουσίαση της εργασίας «Η χρήση επιχειρησιακής μοντελοποίησης στην αντιμετώπιση κουνουπιών ευρείας περιοχής» από τον κο Μουρελάτο σχετικά με τη σημασία και τον τρόπο με τον οποίο το EYWA  έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής στη λήψη αποφάσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης και σε παρέμβαση του ο κος Νίκος Στυλιανάκης  (Διευθυντής ερευνών στο JRC- Joint Research Center- και καθηγητής επιδημιολογίας …….) ανέφερε ότι επίκειται υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του JRC και της κοινοπραξίας EYWA. Ο κος Στυλιανάκης στην παρέμβαση του τόνισε τη σημασία της διαρκούς συλλογής χρονοσειρών αξιόπιστων εντομολογικών δεδομένων καθώς και την ανάγκη διαλόγου και διεργασιών , μεταξύ της κοινότητας των φορέων συλλογής δεδομένων και καταπολέμησης κουνουπιών και των επιστημόνων που δημιουργούν τα μοντέλα και παράγουν προβλέψεις. Οι εκπρόσωποι του ΠΟΥ, του ECDC και της EFSA που παρευρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να έχουν πιο λεπτομερείς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν και τη συμβολή του EYWA στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των έργων καταπολέμησης.