8 στελέχη της Οικοανάπτυξης εκπροσωπούν την Ελλάδα στο workshop της EMCA στην Ελβετία για τις ορθές πρακτικές της Ευρώπης στα έργα καταπολέμησης κουνουπιών

Με 8 στελέχη της Οικοανάπτυξης ΑΕ συμμετέχει η Ελλάδα στο κρίσιμο workshop της EMCA που θα πραγματοποιηθεί στο Μendrisio της Ελβετίας στις 27-28 Νοεμβρίου για τις ορθές πρακτικές αντιμετώπισης των κουνουπιών στην Ευρώπη.

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι οργανισμών, φορέων, εταιριών και επιστήμονες από χώρες της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται σε έργα μεγάλης κλίμακας στην καταπολέμηση των κουνουπιών κι έχουν αναπτύξει επιστημονικά τεκμηριωμένες και υγειονομικά και τεχνολογικά δοκιμασμένες ορθές πρακτικές. Μεταξύ των αντιπροσωπειών στο Medrisio θα βρίσκονται και αυτές που έχουν να παρουσιάσουν και καινοτόμα τεχνολογία η οποία έχει ενσωματωθεί στις ορθές πρακτικές όπως τo Mosquito Vision της Οικοανάπτυξης AE, η εφαρμογή πρόβλεψης για την όχληση και την εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου από ιούς που μεταφέρουν τα κουνούπια.

Στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος κυρίως οι ορθές πρακτικές που ενδείκνυνται να ακολουθούν οι φορείς των έργων καταπολέμησης προκειμένου να συμφωνηθεί ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο γύρω για τις μεθόδους- υλικά-σκευάσματα- εργαλεία- μέτρα προστασίας ανθρώπων και περιβάλλοντος κ.α. Η κοινή συνισταμένη των αντιπροσωπειών αναμένεται να οδηγήσει στην συμφωνία ενός Οδηγού Ορθών Πρακτικών και θα αποτελεί την κυρίαρχη οδηγία της ΕMCA για τα έργα καταπολέμησης.

Από πλευράς «Οικοανάπτυξης αε» στην συνάντηση θα συμμετέχουν οι: Σπύρος Μουρελάτος (πρώην Πρόεδρος της EMCA), Sandra Gewehr (επόμενη πρόεδρος της EMCA), Στέλλα Καλαϊτζοπούλου, Νίκος Πέρρος, Γιώργος Βλάχος, Κώστας Ιορδανίδης, Βασίλης Ανταλής, Πάρης Τσαγκάρης.

Τα στελέχη της Οικοανάπτυξης θα μετέχουν και στις 8 θεματικές ενότητες του workshop και συγκεκριμένα:

1. Best practices for surveying adult mosquitoes to define the target (Βέλτιστες πρακτικές για την παρακολούθηση ενήλικων κουνουπιών για τον καθορισμό του στόχου)– Francis Schaffner
2. Best practices for surveying mosquito larvae for larviciding (Βέλτιστες πρακτικές για την παρακολούθηση προνυμφών κουνουπιών για την λήψη απόφασης για την προνυμφοκτονία)– Sandra Gewehr
3. Best practices for mosquito control in wetlands (Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση κουνουπιών σε υγροτοπικά συστήματα)– Gregory L’Ambert
4. Best practices for mosquito control in the rural/periurban system (Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αγροτικό και περιαστικό σύστημα)– Ruben Bueno
5. Best practices for mosquito control in the urban system (public areas) Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αστικό σύστημα (κοινόχρηστοι χώροι) – Spiros Mourelatos
6. Best practices for mosquito control in the urban system (private areas and points of entry) Βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση των κουνουπιών στο αστικό σύστημα (ιδιωτικοί χώροι και πύλες εισόδου) – Adolfo Ibanez
7. Best practices for the comparison of available monitoring and control tools (Βέλτιστες πρακτικές για τη σύγκριση των διαθέσιμων εργαλείων παρακολούθησης και καταπολέμησης) –Andreas Rose
8. Best practices for efficacy evaluation in mosquito control (Βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην καταπολέμηση κουνουπιών)–Andrea Drago

ΟΙ εκπρόσωποι της «Οικοανάπτυξης» αναμένεται να δώσουν στην συνάντηση και τον τόνο σχετικά με τη «Χρήση των νέων τεχνολογιών/εργαλείων σε έργα καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας» -The use of new technologies/tools in wide-area mosquito control projects- (Σπύρος Μουρελάτος) και την «Επικαιροποίηση για την οργάνωση της καταπολέμησης κουνουπιών στην Ευρώπη» (Update about the organization of Mosquito control throughout Europe), εργασία που θα παρουσιάσει στην συνάντηση η κα Sandra Gewehr.