Μια διαδικτυακή γεωπύλη για τα κεράσια της Πέλλας

Μια εφαρμογή γεωργίας ακριβείας, ιδιαίτερα υποστηρικτική στην πολιτική και την λήψη αποφάσεων στην διαχείριση των φυτειών κερασιού της Πέλλας αναπτύχθηκε από την ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ, η οποία και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου (web) από σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές, καθώς και κινητές συσκευές (smartphone και tablet).

Πρόκειται για μια διαδικτυακή γεωπύλη (WebGIS), δηλαδή μια εφαρμογή που παρέχει πρόσβαση σε μια πλούσια γεωβάση των φυτειών, που αποτελείται από 100 γεωχωρικά επίπεδα διανυσματικού (vector) και ψηφιδωτού (raster) τύπου – και συγκεκριμένα, αναλύσεις των καρπών και των φύλλων ανά δέντρο, εδαφολογικές αναλύσεις, αγρονομικές πληροφορίες (ποικιλία, ηλικία δέντρων, κλπ.), καθώς και εικόνες από Συστήματα μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – γνωστότερα και ως drone).

Το webGIS βρίσκεται εγκατεστημένο στο server της Οικοανάπτυξης και είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tsexa7.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d07dc4fcf5f941a3b1ed806d06dbd424

Οι εικόνες που λαμβάνονται σε κρίσιμες ημερομηνίες για κάθε φυτεία δίνουν την δυνατότητα (μέσω του μετασχηματισμού τους σε θεματικούς χάρτες δεικτών βλάστησης), για εκτίμηση του αντιοξειδωτικού περιεχομένου και των σακχάρων των καρπών, δηλαδή για την διατροφική και γευστική αξία των καρπών την στιγμή της λήψης (δείτε εδώ σχετική δημοσίευση: Antioxidants | Free Full-Text | Prediction of Antioxidant Activity of Cherry Fruits from UAS Multispectral Imagery Using Machine Learning (mdpi.com).

Η δυνατότητα εντοπισμού των δέντρων με καρπούς υψηλότερου αντιοξειδωτικού περιεχομένου και ταυτοχρόνως αρκούντως γευστικούς, τους καθιστά προϊόντα με υψηλότερη αξία στην αγορά, ενώ η καταγραφή τους σε θεματικούς χάρτες δίνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους από τους παραγωγούς με εφαρμογές στοχευμένης συγκομιδής.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ‘CheRemote’ (2019-2021) (ΕΔΚ 04341), με συμμετοχή επίσης των εταιριών ‘ΑγροΟικοσύστημα’ και Novagreen.