Καινοτόμες πλατφόρμες της Οικοανάπτυξης

Η τεχνολογία παρέχει μεγάλες δυνατότητες σε επίπεδο συλλογής, ανάλυσης, απεικόνισης και δημοσιοποίησης δεδομένων και προϊόντων. Οι δεξιότητες οι οποίες έχουν αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια από το τμήμα ανάλυσης δεδομένων σε επίπεδο GIS και πληροφορικής μας επιτρέπουν να κατασκευάζουμε σχετικά γρήγορα και εύκολα πλατφόρμες για την ανάδειξη των υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά δύο βασικά παραδείγματα στο πως οι πλατφόρμες μας εξυπηρετούν και θα μας εξυπηρετήσουν με διάφορους τρόπους στο άμεσο μέλλον.

1.Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Mosquito Vision (2021-2023), με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παραδίδουμε εντός των ημερών πλατφόρμα με ενσωμάτωση ανά 5-6 ημέρες επιλεγμένων δεικτών/ δορυφορικών εικόνων, πενθήμερη πρόγνωση καιρού (καθημερινά), σε ανάλυση 2x2km, περιβαλλοντικών δεικτών (NDVI, ΝDWI), προβολή χρήσεων γης και τοπογραφικών δεδομένων, εκτίμηση παρουσίας επιφανειακών υδάτων σε χρονικό βήμα πέντε ημερών καθώς και την αποτελέσματα πενθήμερης πρόβλεψης αφθονίας κουνουπιών σε επίπεδο οικισμού.

2.Στο διοικητικό συμβούλιο της EMCA (European Mosquito Control Association) αποφασίστηκε τον Φεβρουάριο του 2023 η λειτουργία εντομολογικού κόμβου (Entomological Hub). Στον κόμβο αυτό θα ανεβάσουμε τα δεδομένα 15 ετών των τριών σημαντικότερων οργανισμών καταπολέμησης κουνουπιών – KABS (Γερμανία), EID Med (Γαλλία) και Οικοανάπτυξη. Υπεύθυνη για την φιλοξενία αυτών των δεδομένων θα είναι η Οικοανάπτυξη, με απώτερο στόχο την ανάδειξη και  τον διαμοιρασμό αυτών των δεδομένων με συγκεκριμένους κανόνες για την προστασία των παρόχων δεδομένων και τη χρήση αυτών των δεδομένων και των όποιων προϊόντων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν πάνω από 200 διεθνείς λειτουργικές πλατφόρμες σε θέματα περιβάλλοντος και πολύ λιγότερο για επιδημίες που σχετίζονται με κουνούπια και στοχεύουμε στο να συνδεθούμε με ορισμένες από αυτές προκειμένου να παράσχουμε χρονοσειρές δεδομένων, προβλέψεις ή άλλα προϊόντα στο απώτερο μέλλον.