Η Οικοανάπτυξη στο Συνέδριο της E-SOVE, Λισαβώνα

 

Το 20ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής SOVE (Society of Vector Ecology), πραγματοποιήθηκε στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας στις 3 – 7 Οκτωβρίου του 2016.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 170 διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της εντομολογίας και της βιολογίας κουνουπιών όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από όλο τον κόσμο.

Ο Δρ. Σπύρος Μουρελάτος, Πρόεδρος της Οικοανάπτυξης και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών (EMCA), παρουσίασε την επιστημονική ανακοίνωση με τίτλο “The use of Sentinel 1 SAR imagery for wide area mosquito control”. Αντικείμενο της παρουσίασης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι δορυφορικές εικόνες, μετά την κατάλληλη επεξεργασία τους, στον εντοπισμό και στην παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των έργων καταπολέμησης κουνουπιών.

Διήμερο σεμινάριο κατάρτισης (Field Training)

Πριν από την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, στις 1 και 2 Οκτωβρίου, 15 επιστήμονες διεθνούς κύρους κατάρτισαν σε συνθήκες πεδίου και εργαστηρίου 39 φοιτητές και ερευνητές από 22 χώρες.

Το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο διοργανώθηκε από την E-SOVE σε συνεργασία με την EMCA (European Mosquito Control Association) και είναι το δεύτερο που πραγματοποιείται μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε το αντίστοιχο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2014. Συντονιστής και επικεφαλής της διοργάνωσης ήταν η κυρία Sandra Gewehr, στέλεχος της Οικοανάπτυξης.

Το αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η «Καταπολέμηση των εντόμων – διαβιβαστών ασθενειών” και περιέλαβε πέντε παράλληλα προγράμματα κατάρτισης για τα πέντε πιο επικίνδυνα αρθρόποδα που προσβάλλουν ανθρώπους ή/και ζώα εκτροφής: κουνούπια, τσιμπούρια, σκνίπες, φλεβοτόμοι, sandflies. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης, επιτήρησης, παρακολούθησης και ταυτοποίησης των πέντε αυτών διαφορετικών ομάδων εντόμων που θεωρούνται φορείς σημαντικών νόσων. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλάμβανε τόσο εργασίες πεδίου όσο και εργασίες εργαστηρίου.