Η Οικοανάπτυξη στο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Οικοανάπτυξη με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε τόσο ως χορηγός όσο και με μία ανακοίνωση στο 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 25 και 26 Μαϊου 2017.

Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών GIS και Γεωπληροφορικής έχει δώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική ώθηση στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση σημαντικών σύγχρονων προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των σύγχρονων προσπαθειών και τάσεων των εφαρμογών των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΠΣ και της Χωρικής Ανάλυσης στην Γεωργία και στο Περιβάλλον. Στο συνέδριο υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και νέων ιδεών ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ειδικές συνεδρίες και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συγκεκριμένα θέματα συλλογής και υπολογιστικής ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιέλαβε ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.

Ο Δρ. Χρήστος Καρυδάς και ο Δρ. Γιώργος Ιατρού από την Οικοανάπτυξη, παρουσίασαν τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Παροχή Υπηρεσιών Γεωργίας Ακριβείας με τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, και ο Δρ. Χρήστος Καρυδάς μίλησε αναλυτικά για τις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας που έχει αναπτύξει και προσφέρει η εταιρία, με την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων και των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών που διαθέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου.