Η Οικοανάπτυξη χορηγός στην ημερίδα της Geomapplica

Η Οικοανάπτυξη είχε την ιδιαίτερη χαρά να είναι χορηγός στην 1η ημερίδα Geomapplica, με θέμα «Εφαρμογές Drones & UAV στον Ελλαδικό χώρο», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Η Ημερίδα αποτέλεσε την πρώτη και εναρκτήρια εκδήλωση που συνδέει την ακαδημαϊκή έρευνα με την πραγματικότητα των εφαρμογών στον Ελληνικό χώρο, μιας τεχνολογίας αιχμής που την τελευταία δεκαετία εξελίσσεται συνεχώς. Εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Σχολών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων παρουσίασαν εφαρμογές εναέριων συστημάτων καταγραφής στις επιστήμες τους και εταιρείες παρουσίασαν δουλειά πεδίου από εργασίες στις οποίες έχουν πραγματοποιήσει.

Η Οικοανάπτυξη πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα: “Αξιοποίηση εικόνων UAV σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας από την εταιρεία Οικοανάπτυξη Α.Ε.”, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Χρήστος Καρυδάς, διδάκτωρ Γεωματικής, μίλησε αναλυτικά για τις υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας που έχει αναπτύξει και προσφέρει η εταιρία, με αξιοποίηση των μη-επανδρωμένων αεροσκαφών που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα:
– Τη δημιουργία και ενημέρωση γεωβάσεων καλλιεργειών, με δυνατότητα χαρτογράφησης σε κλίμακα αγροτεμαχίων, ελαιοδένδρων και αμπελοπρέμνων.
– Την έκδοση λιπαντικής συμβουλής σε ζώνες διαφοροποιημένων δόσεων (VRT) για καλλιέργειες σιτηρών (ρύζι, σιτάρι, κλπ.), αλλά και για ελαιώνες και αμπελώνες.
– Την τακτική παρακολούθηση κρίσιμων φάσεων στην εξέλιξη της καλλιέργειας, π.χ. ωρίμανση αμπελώνων, οπωρώνων, κλπ.
– Τον έγκαιρο εντοπισμό και ταυτοποίηση διαφόρων προβλημάτων σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργιεών.

Την ημερίδα διοργάνωσε η Geomapplica, ενώ συνδιοργανωτές ήταν:
– το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ
– το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας
– το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών : Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφοτικής Τε, Κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι του Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ. και του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.